Skip to content

Snøscooter

\"MadsLITE\"Snøscooter er ikke bare sport, men også en fysisk aktivitet som kan utføres som ren rekreasjon.

For å kunne drive med snøcross må du være medlem av en klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund og ha lisens.

Aldersgrenser
I snøcross fra 5-9 år kan du kjøre inntil 185 ccm laveffekt snøscooter på lukket bane. Klassen 380 ccm Junior kan du starte å trene i fra fylte 9 år og konkurrere fra 12 år. Fra du er 16 år er det fri kubikkstørrelse på snøscooteren og du kan dermed kjøre i alle klassene.

Om Snøscootercross
Snøcross kjøres på lukkede baner som legges i terreng der en bevarer terrengets profiler. Banen skal være mellom 800 og 1500 meter lang og 10 meter bred. Startsiden skal ha plass til 20 maskiner, det vil si at den må være på 30 meter bred og ha en lengde på rundt 80-100 meter, der startsiden ender opp i en 90 graders sving. En typisk konkurranse kjøres over 2 eller 3 heat på 10 minutter + 2 runder. Det kjøres også stadioncross etter eget reglement, da i hovedsak på baner på 400 til 600 meter.

Aktive klasser
Klasse 1 12-14 år, 0-380 ccm (luftkjølt motor)
Klasse 1 14-16 år 0-600 ccm (luftkjølt motor)
Damer
Pro Stock 600
Pro Open 600

DR\"Dragbakke\"AG OG BAKKELØP

For å kunne kjøre Drag/Bakkeløp må du være medlem i en klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund. Du må også ha tatt lisenskurs
Aldersgrenser
For å kunne kjøre både drag og bakkeløp med snøscooter, må du være fylt 12 år.

Drag
Drag kjøres på mange underlag; snø, gress, is og asfalt. Strekningen som kjøres er avhengig av underlaget. Snø og is kjører normalt 1/8 engelsk mil, gress kjører 152m og asfalt ¼ engelsk mil (402, 32). Som regel kjøres det to innledende runder på tid som kalles kvalifisering, før en starter opp med å kjøre utklassing/eliminering og ender opp med en finale. Drag kjøres i flere klasser, der den mest spektakulære er Open Fue Unlimited. I denne klassen stiller maskiner med over 300HK.

De mest aktive klassene i drag:
Stock Ungdom 380
Stock 600**
Stock 800*
ProStock*
Open Mod 1000
Open Fuel Unlimited*
* Klasser med NM status og som kjøres i Nordisk Mesterskap
** Klasser med NM status

Bakkeløp
Bakkeløp har to grener; Bakke-drag og Bakke-cross. Begge grenene kjøres i slalåmbakker eller andre bratte bakker.
Bakke-drag kjøres på baner med to trasèer og det kjører en fører i hver bane. Man kjører kvalifisering og eliminasjon på samme måte som i drag.
Bakke-cross kjøres på baner med en trasè. Her kjører man med fellesstart som i cross. Normalt kjører man heat med opp til 6 førerer. Her kjører man kvalifisering og A-B-C finaler

De mest aktive klassene i bakke:
380 Junior
600 Sport*
800 Sport*
Racing 1000
Open Fuel Unlimited
* Klasser med NM status

TOURING\"TOURING\"

Touring er vanlig kjøring med registrert snøscooter i utmark og er pr. i dag underlagt strenge offentlige reguleringer.
Utenom Nord-Troms, Finnmark og Svalbard kreves det derfor egen dispensasjon fra de respektive kommuner en kjører i.

Aldersgrense
For å kunne drive med Touring må du være fylt 16 år og ha førerkort for minimum snøscooter.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com