Minner om medlemskontingenten for 2018!

He alle sammen. For snart en måned siden ble det sendt ut e-post til alle medlemmer om MEDLEMSKONTINGENT for 2018. Siden da har snart 100 medlemskap blitt innbetalt, men det mangler maaaaange fremdeles.

Klubben har også for 2018 valgt å kjøre det gamle systemet med å bare sende ut informasjon og stole på at medlemmene snarest mulig betaler kontingenten, som for øvrig ikke heller i 2018 er endret. Den er den samme som den har vært de siste årene!

Minner om at lisensen til de aktive IKKE er gyldig dersom medlemskontingenten ikke er betalt!

Så snart medlemskontingenten er innbetalt vil det bli produsert medlemskort (foliert) hos klubbens driftsansvarlig og utsendt pr. post.

Se informasjon om medlemskontingent på linken nedenfor.

1 – INFO om medlemskontingent 2018