Til deg som har hatt lisens i 2016!

Lisensene for 2017 er nå tilgjengelige for kjøp.

Lisensene for 2017 er nå tilgjengelige for kjøp på SAS på http://www.nmfsport.no/.

• Sjekk hvilken klubb du kjører for (Hovedmedlemsskap). Det er denne klubben som blir synlig på ditt lisenskort.

• Sjekk adressen du har registrert i MinIdrett, og at den ikke er skjult. Vi benytter denne adressen for å sende deg ditt lisenskort, og det er viktig at dine personopplysninger er korrekte. Lisenskort for 2017 sendes ut ukentlig fra januar. Fra 2017 sender vi også lisenskort til barn.

• Husk å legge til alle grener du skal ha lisens i før du betaler. Handlekurven oppdateres med korrekt pris før du betaler, og du betaler fortsatt kun for den første (den dyreste) lisensen.

VISSTE DU AT LISENSENE INNEHOLDER ULIK FORSIKRINGSDEKNING?
På www.nmfsport.no finner du en oversikt over hva forsikringen inneholder for de ulike lisensene. Grunnlisensen har nå byttet navn til Treningslisens. Vi anbefaler at du ser på forsikringene før du velger lisenstype.

SKAL DU MELDE OVERGANG TIL NY KLUBB?
Utøvere som ønsker å bytte hovedmedlemsskap har en karantene-tid på tre måneder før de kan representere ny klubb. Husk derfor å gjøre dette i god tid. Overgang søkes i SAS under «Min profil» / «Medlem av klubb», og karantenetiden starter fra det tidspunktet du har betalt overgangsgebyret.

TRENGER DU FAST STARTNUMMER?
Noen grener benytter faste startnummer. Alle som har hatt fast startnummer i 2016 vil få tilsendt egne e-poster med fremgangsmåte for reservasjon og kjøp for 2017.

TRENGER DU Å FRAKTE KJØRETØY, VERKTØY OG ANNET UTSTYR OVER LANDEGRENSER I 2017?
NMF tilbyr ATA-Carnet (Tollbevis for utstyr) gjennom en gunstig avtale med Drammen Handelskammer. Mer informasjon finner du her: http://www.nmfsport.no/index.php/infosenter/medlemsfordeler/238-ata-carnet
For motorsykler og snøscootere er det krav om at kjøretøy er registrert i NMF sitt kjøretøyregister.

NMF ønsker deg en god jul, og et godt nytt motorsportår!