Invitasjon + TR – klubbløp 2 – RR 2017 – september