Ytterligere VIKTIG informasjon om pålogging + kjøp av lisens!

HVORDAN LOGGE PÅ?

1. Har du bruker og kjenner MinIdrett og du får logget på www.minidrett.no, gå til PKT 5.

2. Hvis du ikke har bruker på MinIdrett, gå til https://minidrett.nif.no og trykk «Ny bruker»

3. Registreringen av ny bruker kontrolleres med et oppslag mot folkeregisteret, personnummeret blir ikke lagret. Dersom du finnes registrert i databasen som tidligere idrettsutøver eller funksjonær, kan du bli bedt om å bekrefte eventuelle duplikater slik at disse blir slått sammen.

4. Inne på min idrett vil du kunne søke om medlemskap i klubber, se kompetanse og noe historikk. (da NMF har benyttet ulike leverandører gjennom tiden, er det naturlig at ikke alle historiske data er komplette. Savner du noe, send en epost til nmf@nmfsport.no. Fanen “lisens” benyttes ikke av NMF, dette er til for andre særforbund som benytter idrettens lisensmodul. Du kan også melde deg på kurs og betale medlemskontingent (påmelding til konkurranser og betaling av lisens skjer i eget system NMF SAS)

5. NMF har Single sign on med Idrettens IT-Systemer, det betyr at samme brukernavn og passord benyttes for MinIdrett, KlubbAdmin, SportsAdmin og NMF SAS (Du kan lese mer om idrettssystemene på https://itinfo.nif.no).
For å logge på lisens- og konkurransesystemet NMF SAS kan du gå til sas.nmfsport.no og trykke logg inn. Dersom du allerede er logget inn i minidrett, kan du åpne en ny fane og gå til sas.nmfsport.no og du vil bli automatisk logget inn.


HVORDAN KJØPER MAN LISENS?

1. Når du har logget inn på NMF SAS får du som hovedregel to valg i hovedbilde, jeg ønsker å melde meg på en konkurranse og jeg ønsker å kjøpe en lisens. De som har en rolle (funksjon i Sportsadmin) i klubben som leder, medlemsansvarlig eller arrangementsansvarlig får til gang til å søke om og administrere konkurranser i systemet (se egen brukerveiledning på nmfsport.no)

2. I menyen til venstre ser du ulike valg, dine personalia er synkronisert fra MinIdrett og kan ikke redigeres her. Skal man løse lisens må man også fylle inn feltene for pårørende (ICE in case of emergency) og felt for foresatte dersom man er under 16 år. (ref Norsk Konkurranse Reglement).

3. Velg JEG ØNSKER Å KJØPE EN LISENS. Forutsetninger for å kjøpe lisens består av ulike parametre avhengig av alder og lisenstype.
• Barn 5-12 år. Opplæringslisens en eller flere dager eller et helt år, når man er klar for å kjøre fri trening sammen med andre og evt. vil konkurrere etter reglene i Barneidrettsforskriften, må man søke om en barnelisens med søknaden skal det følge en egenattest over barnets helsetilstand. Når dette er registrert av Forbundskontoret vil man kunne logge på å kjøpe barnelisens for den grenen man har blitt opplært i. Søknaden attesteres av en lisenskurslærer.
• For utøvere over 13 år skal en legeerklæring følge lisenssøknaden.
• Dersom man har hatt lisens innen de siste fem årene, vil systemet la deg kjøpe lisenser innen for samme gren.

4. Lisenssytemet er basert på at hver lisenstager må ha sin egen brukerprofil, man har et hovedmedlemsskap i en klubb. Det er denne klubben man representerer på lisensen og i konkurranser.

For nasjonale lisenser (ikke opplæringslisens og barnelisens) Ettersendes et fysisk lisenskort trykket på plast. Kvittering over kjøp finner du under kjøpshistorikk.

Dersom man oppfyller kravene for den lisensen man ønsker å kjøpe vil disse være tilgjengelige i nedtrekksmenyen når man trykker «legg til lisens».

Dersom man ønsker å bytte hovedmedlemsskap må man søke om en klubbovergang.

Dersom du stopper opp ved noen av de overstående punktene kan det være noe feil med din bruker, eller at vår import av data er mangelfull.

For å best kunne hjelpe send e-post til nmf@nmfsport.no skriv i emnefeltet hva problemet angår (eks. feil ved pålogging, får ikke kjøpt lisens, problemer med overgang etc.).

Skriv utfyllende i e-posten;

• Fullt navn
• Adresse
• Fødselsdato
• Klubb
• Gren

SAS-ID (står nederst i bilde i en svar linje etter at man har logget på SAS)