AVLYST! – Vintersliter´n enduro – lørdag 20. Mars 2021

Hei endurovenner!

Det er med tungt hjerte vi nok en gang må avlyse løp på Haslemoen Enduropark.

Vi har virkelig kjempet for å få dette til da vi vet at det er svært mange som ønsker seg løpskjøring i skogen.

Med bakgrunn i den økende smitten av Covid-19, og nedstengte kommuner, hvor det anbefales å IKKE reise ut av kommunene ble dette en situasjon som ikke var gjennomførbar.

Av de 72 påmeldte var det 7 som hadde meldt avbud, slik at det var totalt 65 påmeldte, og vår plan var å kjøre løpet selv om det ikke kom 75 som vi hadde annonsert i TR.

Om lag 45 av disse 65 kommer fra Viken, og da sa det seg egentlig selv. Vi må sette helse og sikkerhet i førersetet. Det er det viktigste.

Som et av styremedlemmene sa i diskusjonen på Messenger nå i kveld; ”kjedelig om det skulle ende opp med å bli smittet på løpet. Det tar seg ikke godt ut”. Solør MCK har også et godt rykte å ta vare på.  

Klubbstyret har hatt en lang diskusjon i samråd med Offroadgruppa denne ettermiddag/kvelden, og styret kom frem til at det var ingen annen utvei; vi må avlyse.

Det er som sagt gjort en formidabel jobb i skogen, og vi som har holdt på får trøste oss med at mye er klart foran senere planlagte løp denne sesongen. Mindre jobb da.

Startavgiftene vil bli iverksatt refundert så snart driftsansvarlig har mottatt kontonummer fra alle dere som har innbetalt. Utbetalingene iverksettes umiddelbart så snart vi ser hvem som har betalt (dette gjelder selvsagt de som har betalt den 15/3 og 16/3) helt frem nå til avlysningen. Alle skal få tilbake pengene sine.

Vi i Solør MCK legger oss ikke ned å gråter for dette selv om det er leit. Vi er de første til å beklage denne avlysningen.

Vi ser opp og frem og tar nye tak og neste løp er planlagt 29/5 (breddeløp og kanskje NC?) + 8 timersløp 30/5. Velkommen da. 

TUSEN TAKK til dere alle for deres tålmodighet med utsettelser og avlysninger.

E-post med kontonummer sendes til post@solormcklubb.no