VIKTIG om FELLES TR roadracing 2015!

På denne linken finner dere hele FELLES TR for roadracing 2015;
http://www.nmfsport.no/attachments/article/46/NMF%20FELLES%20TR%20ROADRACING%202015.pdf

SERIEPÅMELDINGSAVGIFT!

Pkt 05 på felles TR roadracing 2015 finner man de forskjellige avgiftene
SERIEPÅMELDING (kun en avgift pr. deltager)
• Seriepåmeldingsavgift NM-klasser NOK 1600,-
• Seriepåmeldingsavgift Rookie 600/1000 NOK 1000.-
• Seriepåmeldingsavgift Junior NOK 400,-
• Seriepåmeldingsavgift C NOK 0.-
• Seriepåmeldingsavgift Nasjonal (hvis kun) NOK 1000.-
• Seriepåmelding for NM- / N-cup serien gjøres I forbindelse med påmelding til den første konkurransen I serien.
• Seriepåmeldingen er først gyldig etter at riktig beløp innbetalt til understående kontonummer


Pkt 06 på felles TR roadracing 2015 finner man følgende tekst ang. betaling av serieavgift:
• Det skal kun betales èn avgift uansett antall klasser man skal delta i.
• Betales til konto 1503.03.93705 (sjekkes med Mathea) senest den 22. Mai 2015.
• Betalingen merkes med Navn, klasse, startnummer og SAS-ID.

Ta med kvittering på at denne avgiften er betalt til innsjekk.