VIKTIG MELDING! Utsendelse av lisenser for 2011!

E-posten som blir sendt ut inneholder BÅDE lisens og faktura. Lisensen vil være på side 1, mens fakturaen er på side 2. Lisensen SKAL betales med tilhørende konto- og kid-nummer som finnes på lisensfakturaen.

For at utsendingen av lisenser for 2011 skal gå så smertefritt som mulig er det viktig at hver enkelt utøver oppdaterer sin kontaktinformasjon (minimum e-post og mobiltelefon) på sin personlige side. Hvis utøveren ved utsendelsestidspunktet IKKE er registrert med noen e-post blir lisensen sendt til klubbens e-post og klubben må distribuere lisensen videre til utøver.

Innlogging til personlig side:
http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/mx_utv

Brukernavn og passord skal være sendt ut tidligere fra klubben. Har du ikke mottatt brukernavn og passord for innlogging til din personlige side må du kontakte din klubb.
Brukernavn for å logge inn er ditt medlemsnummer/lisensnummer (400xxxxx/7xxxxx) som du finner på lisensen eller medlemskortet ditt.

Dersom passordet ikke fungerer trykk “glemt passord” og legg inn brukernavnet. Dette gjelder også dersom du får melding om at kontoen er låst eller melding om å kontakte administrator. Fungerer ikke dette MÅ du ta kontakt med din klubb fordi da har ikke klubben blitt aktivert i det nye medlemssystemet.
Vi anbefaler at dere bytter ut passordet når dere har logget dere inn første gang.

For klubb:
Dersom styret (klubbleder, medlemsansvarlig etc.) IKKE har fått tilgang til medlemssystemet må det sendes en e-post til nmf@nmfsport.no. E-posten MÅ inneholde klubbens navn, e-post og kontaktinformasjon på styrets medlemmer (minimum en leder og en medlemsansvarlig).

Et minimumskrav til kontaktinformasjon er e-post, adresse, mobil og fødselsdato.
Klubbens innmeldte kontaktpersoner vil motta en e-post med brukernavn og passord. E-posten vil også inneholde brukerveiledning til medlemssystemet.
Alle personer som skal søke om kjørelisens må på forhånd være registrert av klubben i NMF sitt medlemssystem. Personer som ikke er registrert i systemet vil ikke få utstedt sin lisens før søkeren er registrert i systemet av den klubb søkeren skal ha lisens i. NMF oppfordrer derfor alle klubber til å registrere de medlemmene som skal søke om kjørelisens før søknaden sendes til forbundskontoret.

De klubbene som har tatt i bruk medlemssystemet vil bli kontaktet av forbundskontoret for mer informasjon angående utsendelse av medlemskort for 2011.

For klubber som har sendt inn gjenparter av Microlisenser i 2010 til NMF
Alle som har kjøpt Microlisens i 2010 skal få tilsendt ny lisens for 2011 per e-post. For at dette skal kunne gjennomføres MÅ klubbene kontrollere disse utøverne FØR hovedutsendelsen av lisensene. Utsendelsen av lisensene er berammet til uke 50 så dette arbeidet må være utført i løpet av uke 49.
Utøvere med Microlisens 2010 vil ikke få tilsendt ny lisens før de er registrert/kontrollert i medlemssystemet av sin klubb.