VIKTIG melding til utøvere andre grener ang. regions- og klubbmesterskap!

.