VIKTIG MELDING! Saksforslag til høstens Motorsportkonferanse!

Saksforslag fremsendes til Solør MCK SNAREST og senest innen 11. OKTOBER!
Styret vil gå gjennom forslagene før de sendes inn.

Saksforslag sendes til post@solormcklubb.no

Spørsmål kan rettes til;
ORMANN: Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no