VIKTIG MELDING om utsendelse av lisenser for 2011!

VIKTIG MELDING om utsendelse av lisenser for 2011!

Denne uka, UKE 50 vil NMF begynne å sende ut lisenser for 2011-sesongen.

Lisensene vil bli sendt ut pr. e-post til hver enkelt lisenstaker.
Dette gjelder også de som ikke betalte lisens for 2010.
E-posten som blir sendt ut inneholder BÅDE lisens og faktura, og den består av 2 SIDER!
Lisensen står nederst på side 2, mens fakturaen er på side 1. Lisensen SKAL betales med tilhørende KONTO- og KID-NUMMER som finnes på lisensfakturaen.

For at utsendingen av lisenser for 2011 skal gå så smertefritt som mulig er det viktig at hver enkelt utøver oppdaterer sin kontaktinformasjon (minimum e-post og mobiltelefon) på sin personlige side. Hvis utøveren ved utsendelsestidspunktet IKKE er registrert med noen e-post blir lisensen sendt til klubbens e-post og klubben må distribuere lisensen videre til utøver.

INNLOGGING TIL PERSONLIG SIDE:
http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/mx_utv

Brukernavn og passord skal være sendt ut tidligere fra klubben.
Har du ikke mottatt brukernavn og passord for innlogging til din personlige side må du kontakte din klubb, i dette tilfellet Solør MCK enten på e-post hondaroy2001@yahoo.no eller på mobil 990 42 580.

Brukernavn for å logge inn er ditt medlemsnummer/lisensnummer (400xxxxx/7xxxxx) som du finner på lisensen eller medlemskortet ditt.

Dersom passordet ikke fungerer trykk “glemt passord” og legg inn brukernavnet. Dette gjelder også dersom du får melding om at kontoen er låst eller melding om å kontakte administrator. Fungerer ikke dette MÅ du ta kontakt med din klubb fordi da har ikke klubben blitt aktivert i det nye medlemssystemet.
Vi anbefaler at dere bytter ut passordet når dere har logget dere inn første gang.


MICROLISENS 2011
Alle som har kjøpt Microlisens i 2010, og som klubbene har meldt inn/sendt inn gjenpart av lisensen, skal få tilsendt ny lisens for 2011 pr. e-post.
For at dette skal kunne gjennomføres MÅ klubbene kontrollere disse utøverne FØR hovedutsendelsen av lisensene.

Utsendelsen av lisensene er berammet til uke 50 så dette arbeidet må være utført i løpet av uke 49.
Utøvere med Microlisens 2010 vil ikke få tilsendt ny lisens før de er registrert/kontrollert i medlemssystemet av sin klubb.


OPPDATERING/ENDRING AV ADRESSER, TELEFONNUMMER OG E-POST
Dette er VIKTIG at dere snarest melder inn på enten e-post hondaroy2001@yahoo.no eller på mobil 990 42 580.