Info om MEDLEMSKONTINGENT 2021!

Med bakgrunn i omlegging til nytt system (via Min Idrett) for innbetaling av lisenser og medlemskontingent, anmoder styret om at medlemmene

Klubben er for tiden inne i en prosess med opplæring og klargjøring av det nye systemet, og vi håper å ha dette klart i nær fremtid.

Vennligst IKKE innbetal medlemskontingent for 2021 før det blir sendt ut informasjon/faktura om dette.

Noen ytterst få har allerede betalt, men dette er ikke noe stort problem da vi vil få hjelp av Idrettskretsen med å registrere dette korrekt.

For de av dere som eventuelt skal kjøre trening eller konkurranser er medlemskontingenten for 2020 gyldig inntil nytt krav for 2021 er sendt ut.

Eventuelle spørsmål kan rettes til driftsansvarlig på telefon 990 42 580 eller e-post roy@solormcklubb.no

Takk for forståelsen.

Mvh Styret Solør MCK