VIKTIG melding om informasjon via e-post til medlemmene!