VIKTIG MELDING fra NMF – Utøverlisenser 2016!

MERK!
På grunn av tekniske utfordringer vil man inntil videre velge å betale med kort.

NB! NB! NB!
Dette betyr at 2015 lisensen IKKE LENGER ER GYLDIG!

på grunn av utstrakt feilbruk av opplæringslisensen er helårs opplæringslisens vedtatt fjernet av Forbundsstyret.

Mer informasjon om utøverlisenser og prisene for 2016 finner du på denne linken;
http://www.nmfsport.no/index.php/infosenter/lisenser/27-lisens