VIKTIG INFORMASJON til utøvere ang. lisenser 2013 + evnt. klubbskifte!

VIKTIG INFORMASJON til utøvere ang. lisenser 2013 + evnt. klubbskifte!

BARNELISENS, 5 – 8 år, kjøpt i 2012:
Alle barn som fyller 9 år i løpet av året 2013 skal/må gå et ordinært lisenskurs før de mottar kjørelisens for året 2013. Her skal/må søknad om kjørelisens samt. egenattest fylles ut og sendes inn til NMF.

BARNELISENS, 9 – 12 år, kjøpt i 2012 (overgang til ungdomslisens i 2013):
Alle som fyller 13 år i løpet av året 2013, skal/må sende inn legeattest før de mottar faktura og kjørelisens for 2013. Dette forutsetter at utøver har en ordinær barnelisens som er sendt ut fra NMF tidligere.

REKRUTTERINGSLISENS, kjøpt i 2012:
Alle som har kjøpt rekruttlisens for kalenderåret 2012 SKAL/MÅ gå lisenskurs innen året 2012 er slutt, så sant de ønsker å fortsette med kjøringen i 2013.
Da skal/må søknad om kjørelisens og legeattest fylles ut og sendes inn til NMF.

KLUBBSKIFTE/-OVERGANG 2013:
Hvis utøver ønsker å bytte klubb er det fint om utøvere og klubber kan ordne med dette FØR 1. november og evt. før lisensen for 2013 blir sendt ut.
Ved klubbovergang skal/må dette skjema fylles ut og sendes til NMF.
Se retningslinjer for klubbovergang på selve skjema.
Skjema finnes her; http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/motorsport/lisens_forsikring/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=854574

Oversikt over de forskjellige skjemaene som skal/må benyttes finnes på denne linken; http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/motorsport/lisens_forsikring/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=156511


Ved eventuelle spørsmål; kontakt klubbsekretæren på 990 42 580 eller e-post roy@solormcklubb.no