Viktig informasjon til klubber og utøver vedrørende lisenser 2014!

BARNELISENS 8 ÅR, KJØPT I 2013:
Alle barn som fyller 9 år i løpet av året 2014 skal/må gå et ordinært lisenskurs før de mottar kjørelisens for året 2014. Her skal/må søknad om kjørelisens samt. egenattest fylles ut og sendes inn til NMF.

BARNELISENS 12 ÅR, KJØPT I 2013 (OVERGANG TIL UNGDOMSLISENS I 2014):
Alle som fyller 13 år i løpet av året 2014, SKAL/MÅ sende inn legeattest før de mottar faktura og kjørelisens for 2014. Dette forutsetter at utøver har en ordinær barnelisens som er sendt ut fra NMF tidligere.

REKRUTTLISENS, KJØPT I 2013:
Alle som har kjøpt rekruttlisens for kalenderåret 2013 SKAL/MÅ gå lisenskurs innen året 2013 er slutt, så sant de ønsker å fortsette med kjøringen i 2014. Da skal/må søknad om kjørelisens og legeattest fylles ut og sendes inn til NMF.

Oversikt over de forskjellige skjemaene som skal/må benyttes finnes på denne linken; http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/motorsport/lisens_forsikring/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=156511

NB: Husk å merke lisenssøknader for 2014 med dette!

KLUBBOVERGANG 2014:
Hvis utøver ønsker å bytte klubb er det fint om utøvere og klubber kan ordne med dette 1. november og evt. før lisensen for 2014 blir sendt ut.

Ved klubbovergang skal/må dette skjema fylles ut og sendes til NMF. Se retningslinjer for klubbovergang på selve skjema. Skjema finnes her; http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/motorsport/lisens_forsikring/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=854574


Dersom du lurer på noe rundt dette kontakt sekretæren på enten e-post roy@solormcklubb.no eller telefon 990 42 580.