VIKTIG informasjon til deltakere NM – breddeløp i enduro på Haslemoen til helga!

Det er fremdeles tid til å innbetale pr. bank, men dersom du betaler fredag bør du skrive ut kvittering.


Startavgiften kan innbetales til Solør MCK – konto 1913.10.28582.
HUSK å merke innbetalingen med navn.