VIKTIG INFORMASJON om treningsweekend RR – Vålerbanen Racing Circuit – 27. – 28. April 2024

Hei racingvenner!

Noen oppklarende VIKTIGE opplysninger om treningsweekend kommende helg på Vålerbanen Racing Circuit..

På grunn av værmeldingen i helga velger klubben å akseptere, og anbefale frostvæske på motorene dette arrangementet.

Vi vil også informere om nye støyregler på Vålerbanen. Støykravene er de samme – 100db. Forskjellen er at det nå vil være krav om 100db på standstøymåling. Klubben vil også KREVE BRUK AV DB-KILLER PÅ ALLE SYKLER SOM GÅR MED UORIGINAL EKSOS, unntak vil selvfølgelig gjelde dersom man har en type eksos som er godt under kravene ved standstøymåling (95db som i Sverige).

Vi forstår at dette kan by på utfordringer for noen, men vi oppfordrer dere til å ikke ta det så tungt. De aller fleste har ikke hatt problemer med støy tidligere, og vil derfor ikke ha noe vesentlige problemer nå heller. En del av dere har derimot fått beskjed om at dere ligger i grenseland, dere må nå ta tak i dette.

Grunnet svært nøye oppfølging av støy på anlegget ser vi oss også nødt til å gi utøvere startnekt inntil grundig utbedring av støy er utført, hvis man blir svartflagget to ganger for støy.

ALTSÅ må dere spille på lag slik at vi fortsatt får holde på med vår kjære aktivitet. Vær lojale og vær ikke redd for å spørre. Dette vil gjelde ALLE banene i Norge.

På grunn av biltrening fredag 26. April frem til kl 19.00, vil det IKKE være mulighet til å komme inn og parkere før etter kl 19:00. Vennligst lytt til depotsjefen og hans folk.

Det er fortsatt mange ledige plasser, så det er bare å melde seg på. Spre det glade budskap. J

Hjertelig velkommen til en flott helg.

Hilsen styret i Solør MCK.