VIKTIG INFORMASJON om medlemskontingent 2015!

Klubbstyret i Solør MCK har derfor valgt å kjøre den gamle metoden for 2015; nemlig å kreve inn medlemskontingenten pr. e-post (eventuelt pr. vanlig post) og SMS.
– Medlemmene får tilsendt nødvendig informasjon om kontingent og kontonummer (se nedenfor).

MEDLEMSKAPS ALTERNATIVER – PRISER
1. Aktivt medlem UNDER 19 år: KR 295,00
2. Aktivt medlem OVER 19 år: KR 445,00
3. Familiemedlemskap: KR 495,00
4. Aktivt medlem UNDER 19 år inkl. NMCU medlemskap: KR 345,00
5. Aktivt medlem OVER 19 år inkl. NMCU medlemskap: KR 545,00
6. Familiemedlemskap inkl. NMCU medlemskap: KR 595,00
7. Aktivt medlem RADIOSTYRT MOTORSPORT: KR 150,00
8. Familiemedlemskap RADIOSTYRT MOTORSPORT: KR 250,00
9. Støttemedlem – KR 150,00 (Inngår IKKE i systemet med NMF og Idrettsregistreringen).

Til informasjon er medlemskontingenten i Solør MCK meget gunstig/billig, og den har ikke vært endret på mange år.

Medlemskontingenten innbetales direkte til Solør MCK sin konto; 1913.10.28582.
HUSK da å merke innbetalingen med medlemsnummer dersom du husker det, eller i det minste med navn. Foliert medlemskort blir tilsendt pr. post.

MERK!
Så snart medlemskapet er betalt og registrert, vil kontingenten til NMCU bli innbetalt.

NB!
SMCK plikter også å minne om at medlemskap MÅ være betalt før dere får delta i en aktivitet som det er lisenskrav om.

SMCK oppfordrer alle medlemmer å betale medlemskontingenten så RASKT som mulig!

Du vil også finne informasjon om medlemskontingent 2015 på denne linken; https://www.solormcklubb.no/vis.asp?hvilkenID=48&tabselect=smck

VIKTIG!
Dersom det nå er noen som mottar denne e-posten, og som absolutt IKKE ønsker å være medlem, VENNLIGST gi sekretæren tilbakemelding om dette snarest slik at medlemskapet kan strykes.
Ny adresse, e-post eller tilgang av familiemedlemmer meldes direkte til sekretæren.
Kontakt klubbsekretær: roy@solormcklubb.no eller 990 42 580.

Takk for deres hjelp og forståelse!


Med hilsen
Solør Motorcykkelklubb