VIKTIG informasjon om medlemskontingent 2011!

Dere vil da motta en faktura bestående av 2 sider, hvor medlemskortet står på side 2. Dette er viktig å merke seg. For alle dere som allerede har mottatt krav om kjørelisens for 2011 er dette altså på samme måten.

Nå vet vi at det fremdeles er mange som vi ikke har e-postadresse på. Når det gjelder alle dere vil fakturaene komme til klubbens e-postadresse. Klubbens sekretær vil da skrive ut disse og sende dem pr. vanlig post.

Medlemskontingenten har IKKE blitt økt dette året heller, så prisene er som følger;

MEDLEMSKAPS ALTERNATIVER – PRIS
1. Aktivt medlem UNDER 17 år – KR 295,00
2. Aktivt medlem OVER 17 år – KR 445,00
3. Familiemedlemskap – KR 495,00
4. Aktivt medlem UNDER 17 år inkl. NMCU medlemskap – KR 345,00
5. Aktivt medlem OVER 17 år inkl. NMCU medlemskap – KR 545,00
6. Familiemedlemskap inkl. NMCU medlemskap – KR 595,00

Alle prisene er inkludert gebyret på kr 45,-.

MERK!
Alle som ønsker det får MEDLEMSKAP i Norsk MotorCykkel Union (NMCU) mot et ekstra tillegg på
KR 100,- / 50,-. Dette ligger allerede inne i den ovennevnte kontingentprisen.
Så snart kontingenten er betalt og registrert, vil kontingenten til NMCU bli innbetalt.

OM BETALING AV MEDLEMSKONTINGENTEN
I e-posten om medlemskontingent 2011 er det en PDF-fil. Denne inneholder 2 sider. Første siden er faktura for medlemskapet, mens side to er selve medlemskortet.
Medlemskontingenten SKAL betales med den tilhørende faktura.
VIKTIG å lese informasjonen!

Skulle det være noen som ikke mottar faktura på e-post, men allikevel vil betale sitt medlemskap kan dette gjøres ved å innbetale kontingenten til klubbens kontonummer 1913.10.28582. Da er det VIKTIG å huske å merke innbetalingen med navn!
Klubbens sekretær vil så sende ut folierte medlemskort.

Folierte medlemskort vil også bli sendt ut til alle familiemedlemmene da det kun er hovedmedlemmet som får faktura.


STØTTE MEDLEMSKAP:
Ved støttemedlemskap vil alle familiemedlemmer også være støttemedlemmer, og prisen er uendret for 5. året på rad; KR 150,-.

Kravet om støttemedlemskap vil IKKE bli sendt ut på e-post som de øvrige medlemskapene, men komme i post rett fra klubben. Her er det heller ikke noe gebyr på kr 45,-.
For de som veldig gjerne vil innbetale sitt støttemedlemskap, kan gjøre dette på
kontonummer 1913.10.28582,
HUSK å merke innbetalingen med medlemsnummeret (dersom du husker det) og navn.

Klubbens sekretær vil så sende ut folierte medlemskort.

Dersom det skulle være noen spørsmål om lisens- eller medlemskontingentinnbetalingen er det bare å ta kontakt med sekretæren på e-post roy@solormcklubb.no eller telefon 990 42 580.