VIKTIG INFORMASJON om lisens 2020!

Solør MCK informerer herved om lisensendringene som er kommet foran 2020-sesongen. Vi regnet med at alle hadde fått med seg dette, men så er nok ikke tilfelle i og med alle forespørsler som kommer til klubben.

Endringene er som følger;

  • Treningslisensen er fjernet.
  • Ungdomslisensen er fjernet
  • Classiclisensen er fjernet

De tre ovennevnte lisensen er altså fjernet, og erstattes av NASJONAL LISENS.

Nasjonal lisens i 2019 kostet KR 2 700,-, mens den er redusert til KR 1 990,- i 2020.

I tillegg er det gjeninnført et tillegg for ekstra lisenser på KR 200,- pr. lisens. (Altså dersom du skal ha eksempelvis lisens i tre tilleggsgrener tilkommer det kr 600,-).

Andre endringer er at SMS-lisensen (dagslisens) og Opplæringslisensen for 3 måneder også er er fjernet. Dette er erstattet med en SMS-lisens “Kom og prøv” lisens som er gyldig i 2 måneder.

Håper dette oppklarer de fleste spørsmål.

Hvorfor dette er gjort forklares med at vi hadde et altfor omfattende lisenssystem, og NMF ville forenkle dette.

Nedenfor ser dere lisensmatrisen for 2020 (klikk på bildet).

Lisensmatrise 2020;

Mvh Solør MCK v/ styret