VIKTIG informasjon om lisens 2011!

VIKTIG informasjon om lisens 2011!

Da skal lisensene være utsendt fra Norges Motorsportforbund (NMF). Som sikkert en del har oppdaget var det dessverre en feil på den første utsendingen medio desember 2010. Gebyret på kr 45,- manglet på denne fakturaen.
Dette er nå rettet opp, og nye lisenser ble sendt ut noen dager senere.

MERK! Dersom det er noen som betalte den første fakturaen de mottok, vil de motta en ny faktura på gebyret (kr 45,-), som MÅ betales for at lisensen skal være gyldig.
Dersom det skulle være noen som allikevel IKKE har mottatt ny faktura, MÅ dere kontakte klubbsekretæren umiddelbart slik at dette kan ordnes.

For de 21 medlemmene Solør MCK ikke har e-postadresse til, er lisensene sendt til klubbens adresse.
I dag, den 12. januar 2011 er disse 21 lisensene sendt ut fra klubben pr. post.

Det alle lisensinnehavere bør merke seg er at det er satt en forholdsvis kort innbetalingsfrist. Dette er ikke noe å henge seg opp i, men HUSK å innbetal lisensen før dere setter i gang med kjøringen.

Eventuelle spørsmål om lisens kan rettes til klubbsekretæren på telefon 990 42 580 eller e-post roy@solormcklubb.no


OM BETALING AV LISENS
I e-posten om lisens 2011 er det en PDF-fil. Denne inneholder 2 sider. Første siden er lisensfakturaen, mens side to er selve lisensen.
Lisensen SKAL betales med den tilhørende faktura.