VIKTIG informasjon om enduroløpet på Haslemoen i august!

Hovedgrunnen til dette gjøres da ISDE (International Six Days Enduro – VM) går i Finland med start 8. august og varer hele uke 32.
De beste norske førerne vil delta i ISDE, og det vil helt sikkert være mange andre førere som tar turen til Finland for å bivåne dette verdens største enduroarrangement.
Dette vil da igjen resultere i at mange førere ikke kommer til Haslemoen den planlagte helgen, noe som igjen øker risikoen for et dårlig økonomisk resultat.

Klubbens styre og Offroadgruppe har dermed bestemt, etter å ha snakket med NMFs ansvarlige for enduro, å utsette løpet til en helg i september.
Det iverksettes nå planlegging av og fastsettelse av ny dato for løpet.

Klubben vil allikevel legge opp til en enduroweekend med åpent både lørdag og søndag dersom interessen er stor nok.
Nærmere informasjon / påmelding til enduroweekend på Haslemoen gjøres ved å ta kontakt med:
– Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no
eller
– Odd Ingar BRANDETT
Tlf: 950 66 140
E-post: kobrandett@hotmail.com

Informasjon om ny løpsdato vil komme i løpet av kort tid.
Følg med på www.solromcklubb.no og www.enduroboys.no for ytterligere informasjon