VIKTIG informasjon NM roadracing 2017!

Det har vært en del usikkerhet om NM-klasse Superstock 600 med om hvor og når finalehelgen skal kjøres.

Den var planlagt på Rudskogen Motorsenter 2. – 3. september 2017. Det er nå avklart at dette ikke blir kjørt da det blant annet var krav om minst 15 deltakere.

FINALE Superstock 600 kjøres på ACR med ACM som arrangør helgen 11. – 13. august 2017. Det kjøres 2 løp.

Øvrige klasser kjøres som tidligere planlagt.

Dette er i dag bekreftet av Bjørn Arne Jensen og Tommy Pedersen fra ACM, som for øvrig har mottatt denne informasjonen fra Anita T. Sæther (grenleder roadracing NMF).