VIKTIG informasjon for A-førere som vurderer å kjøre klasse NASJONAL!

Klassen er åpen for sykler fra og med 2009 modell eller eldre. Syklene må tilfredsstille reglene for den NM-klassen de opprinnelig hørte hjemme i. Sykler som er 1987 modell eller eldre må tilfredsstille reglementet som sykkelen vil høre inn under i Classic racing. Standard sykler kan modifiseres for å tilfredsstille den racerklassen de naturlig hører inn under. For eksempel standard 600 kan modifiseres i henhold til Supersport 600 reglementet eller Superstock 600 reglementet.

DEKK:
16,5 ’’ dekk er ikke tillatt, ellers er dekkvalget fritt

BAKLYKT:
Motorsyklene skal være utstyrt med en funksjonell bakovervendt rød lykt fortrinnsvis av LED type.
Den skal kun brukes(være tent) når det er erklært «wet race» eller når stevneleder krever det.
Brudd på denne bestemmelsen vil medføre straff.
Lyset skal monteres på setekåpen minimum 600mm over bakkenivå, og i område mellom bakhjul og setekåpe.

DELTAGERE:
Åpent for B-førere. B-førere står også fritt til å delta i de respektive Rookie 600/1000 klassene (evt. C-klassen).
A-førere KAN DELTA i klassen Nasjonal, men IKKE samme år som de deltar i NM!