Valg i Seksjonsårsmøte for Båtsport!

Valg i Seksjonsårsmøte for Båtsport!

Det er i helgen gjennomført sekjsonsårsmøte for sekjon Båtsport og følgende ble valgt inn i styret

Seksjonsstyreleder Frode Sundsdal
Nesteleder Marit Strømøy

Grenleder Offshore: Øivind Dreier Sivertsen
Vara: Vidar Knutsen

Grenleder Rundbane: Jarle Hagane
Vara: Kristoffer Fjelde

Grenleder Vannjet: Ivar Shjetlein
Vara: Per Mangerud

Ungdomsrepresentant: Kine Glastad
Vara: Kristoffer Schjetlein


Hentet fra www.nmfsport.no (06.11.2010)