Våler Kommune har fattet sin avgjørelse!

Våler Kommune har fattet sin avgjørelse!

Solør MCK har i dag mottatt informasjon fra Østlendingen angående resultatet av Våler Formannskaps vedtak vedrørende langtidsleie av motocrossområdet på Haslemoen fra 2014.
Solør MCK svært skuffet over Våler Kommune sin avgjørelse om å inngå avtale med Haslemoen MK.

For SMCK er dette ett tydelig signal fra Våler Kommune om at de ikke ønsker en helhetlig utvikling av Haslemoen, men nå deler opp områdene etter de forskjellige motorsportidrettene som drives der. (MX, Enduro, RC etc.).

Denne tilbakemeldingen fra Våler Kommune gir også en tilbakemelding til SMCK om at fremtidige samarbeidsmuligheter med Våler Kommune innefor trafikksikkerhet og ett prosjekt om motorsport inn i grunnskolen ikke er ønskelig, da disse aktivitetene var avhengig av disponeringsrett over området som skulle benyttes (MX-anlegget)

SMCK vil nå be om ett avklarende møte med Våler Kommune om hvordan de nå ser for seg en videre utvikling av RC-området og enduro virksomheten på Haslemoen.

SMCK vil nå i tiden frem til utløpet av gjeldene avtale og rettsmeglingsforliket forholde seg til denne utløper 2014.

Eventuelt øvrige samarbeid med Våler Kommune synes ikke aktuelt, sett fra SMCK sin side. Dette beklager SMCK, men er en konsekvens av de valg Våler Kommune nå har fattet.

MVH
Terje Granheim
Formann
Solør Motorcykkelklubb