Utbyggingen har startet på Rudskogen!

”Sarpsborg Park & Anlegg AS hadde beste pris, og totalt sett den beste pakken av tilbyderne”, sier John Thune”, styreformann i Rakkestad Motorpark AS. ”Det er gledelig å meddele at entreprenør er valgt, formalia iht. myndighetskrav er plass, og at utbyggingen er i gang”.

Den tyske banearkitekten Herman Tilke, har designet banen. Norges Motorsportforbund, Norges Bilsportforbund og de respektive forbunds utøvere av asfaltracing har kommet med faglige innspill til banedesign underveis. ”I denne prosessen har alle blitt hørt. Målet er å tilby det best mulige anlegget for sporten i årene fremover”, sier Per Sunde, daglig leder i Rakkestad Motorpark AS.

”Vi har nå jobbet i flere år med fokus på utbyggingen, og endelig settes spaden i jorda. Banen tilfredsstiller både nasjonale- og internasjonale krav mht design, lengde, kjøreopplevelse og ikke minst sikkerhet”, sier Harald Huysman, daglig leder i Rudskogen Motorsenter AS.

Mer opplysninger her; http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/motorsport/nyhet?element_id=690574&displaypage=TRUE


Hentet fra www.nmfsport.no (18.11.2010)