Unormalt mange pitpasseringer på treningen i dag.

http://www.gsxr.no/2014-08-25-smck-mandagstrening/