Tilleggsregler og tidsskjema Karlskoga 24. – 24. juli!