Tekniske problemer ved lisensutsendelsen!

Tekniske problemer ved lisensutsendelsen!

Grunnet tekniske problemer fra leverandør har det blitt sendt ut faktura og kjørelisens for 2014. Enkelte har da mottatt dette to ganger.
Det holder da selvsagt med kun en innbetaling.

Tilbakemeldingen er også at de som står som utmeldt fra klubb har mottatt dette.

Som sagt, ønsker man ikke å kjøre noe mer, så trenger ikke faktura for kjørelisens å betales, da er det bare å se bort i fra denne.

NMF beklager dette.

Med ønske om en riktig god jul.