Stor takk til funksjonærene på Classic TT 2010!

Vi i Ugly Bugly Racing vil takke alle som har bidratt til å gjøre årets Classic TT mulig. Uten deres innsats ville vi vært hjelpeløse. Det er utrolig trygt og godt, at vi begynner å få en såpass erfaren funksjonærgjeng. Det gjør det mye lettere for oss som skal prøve å jage rundetider der ute på asfalten.

Vi vil også rette en stor takk til alle UglyBugly funksjonærer som stilte opp og gjorde en innsats denne regnvåte helgen.
UglyBugly rakfisklag må holde en høy standard til høsten, for å kunne gi litt tilbake.

En stor takk til Solør MCK for god støtte og bidrag med lisensierte funksjonærer og medhjelpere. Vi er enormt takknemmelig for dette samarbeidet, som gjør at vi kan avikle så bra arrangementer.