Stilling ledig Norges Motorsportforbund!

Forbundet organiserer idrettsgrener innen for motorsykkelsport, snøscootersport, båtsport og radiostyrt motorsport. NMF er med ca. 330 klubber og ca. 40.000 medlemmer blant de større forbund i NIF. Forbundets administrasjon ligger i Drammen.

Vi har nå følgende ledige stilling: Sportssekretær 100 %.

Sportssekretær har definerte oppgaver knyttet til en eller flere av forbundets grener, samt oppgaver som går på tvers av grenene. Sentralt vil dette dreie seg omutviklings- og rutine oppgaver på det idrettsfaglige området. Vi søker en allsidig, fleksibel og positiv medarbeider som kan administrere og koordinere hele spekteret fra breddeidrett til toppidrett.

HOVEDARBEIDSOPPGAVER
– Generell idretts- og grenadministrasjon
– Sesong- og arrangementsplanlegging
– Administrasjon og rapportering i tilknytting til arrangementene
– Ivareta støttefunksjoner og utviklingsoppgaver
– Involvering i møteaktivitet og kursvirksomhet

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
– Idrettsfaglig og/eller idrettsadministrativ utdanning eller erfaring
– En viss IT-kompetanse og god kjennskap til PC som arbeidsverktøy
– Gode muntlige og skriftlige språkkunnskaper (norsk og engelsk)
– Gjerne erfaring fra prosjektarbeid/prosjektledelse

EGENSKAPER
– Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
– Positiv og serviceinnstilt
– Selvstendig og strukturert
– Være fleksibel og trives i et til tider hektisk arbeidssituasjon

Noe reise- og møtevirksomhet utenom ordinær arbeidstid må påregnes.
I tillegg til selvstendige og utfordrende arbeidssoppgaver i et forbund i som har hatt jevnt god utvikling, kan NMF tilby en trivelig arbeidsplass preget av et godt sosialt miljø, samt god forsikrings- og pensjonsordning. For stillingen tilbys lønn etter nærmere avtale.

Søknad med CV og attester/vitnemål sendes NMF, nmf@nmfsport.no innen 18. januar. Tiltredelse snarest.

Kontaktperson for stillingen: Mette Moen Knutsen, telefon 916 98 204

Arbeidsgiver:
NORGES MOTORSPORTFORBUND
Nedre Storgate 42
3015 DRAMMEN
Internett: www.nmfsport.no
E-post: mette@nmfsport.no