Status Solør MCK 2022 – pluss litt statistikk …

I 2022 var klubben endelig tilbake i normalt gjenge. Trening og løpsaktivitet har gått som normalt i både enduro og roadracing. Kursaktiviteten har også gått som før pandemien.

Klubben har dette året levert et økonomisk resultat som viser et større underskudd.
Bakgrunnen til dette er at i jubileumsåret skulle medlemmene prioriteres og subsidieres med lave trenings- og startavgifter på klubbens arrangementer Dette ble vedtatt på årsmøtet i februar da klubben ikke skal sitte med mye kroner på bok. Solør MCK driver et ideelt arbeid hvor det skal tilrettelegges for aktivitet på alle nivåer og alderstrinn.

Også i jubileumsåret har vi alle sammen jobbet strukturert og ryddig og hatt en god klubbledelse og streng budsjettdisiplin. Vi bør også dette året spesielt nevne klubbens Offroadgruppe som har gjort en strålende innsats ute i skogen med både stor treningsaktivitet og flere gode arrangementer. Asfaltgruppa har også stått på alt de orket og totalt sett klarte et brukbart resultat til tross for laber deltakelse på treninger og løp.

  • De sportslige resultatene i 2022 overgikk alle forventinger. Innen enduro har klubben hatt en økende medlemstilgang og flere overganger fra andre klubber. Våre aktive konkurranseutøvere begynner nå å levere gode resultater, både små og store. Roadracingen har i flere sesonger slitt med lav deltakelse innen både løp og treninger til tross for om lag 300 lisensierte utøvere i klubben. Her burde det enkelt være et snitt på minst 75 deltakere pr. trening. Klubben har også i 2022 hatt en god økonomi til tross for subsidieringen av medlemmene, og vi har heller ikke i dette året søkt om en eneste krone i støtte/kompensasjon fra idretten sentralt etter pandemien. At vi har et større underskudd dette året er selvpålagt, da medlemmene skal være i fokus.
  • Medlemsmassen har i 2022 egentlig tatt av ganske mye da det er over 170 nyinnmeldte medlemmer. Oppryddingen i medlemsmassen er nå fullført, og de som ikke betaler medlemskontingent etter flere purringer blir fortløpende strøket. Nedgangen i medlemsmassen de siste 2 – 3 årene har nå stoppet opp, og nå strømmer det til nye medlemmer hele tiden
  • Statusmedlemsmassen pr. 01.10.2022 er som følger:

631 medlemmer (504 i 2021). Sammen med støttemedlemmene, 13 i tallet, som ikke regnes med i Idrettsregistreringen er det en god økning i medlemsmassen på hele 140 medlemmer i 2022 til totalt 644 medlemmer. Klubben har mistet et kjært medlem; Lars Bjørgo som døde 31. Juli 2022.

  • Svært hyggelig å registrere hele 23 klubboverganger; 10 stk enduro og 13 stk i roadracing.
  • Videre er det strøket 47 medlemmer som ikke har betalt sitt medlemskap pr. 1/10-2022.
  • Oppryddingen i medlemsregisteret er nå ferdigstilt. Nå har alle 644 medlemmer betalt for 2022.

Klubben har fortsatt å jobbe godt med stor kontinuitet i styret og arbeidsgrupper. God styring og stabilitet har preget klubben også i 2022, som det har gjort i mange år nå..

En sterk stamme av ildsjeler og nøkkelpersoner, sammen med en dyktig gjeng frivillige funksjonærer, har også i 2022 bidratt med en imponerende innsats. Uten disse ressurspersonene hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette gode arbeidet.

Som tidligere år får Solør MCK masse skryt og lovord for klubbens profesjonelle holdning til nøkternhet, ryddig og velorganisert aktivitet/drift. Gode tilbakemeldinger på klubbens godt gjennomførte arrangementer i både roadracing og enduro.

Klubbens roadracingaktiviteter på Vålerbanen Racing Circuit gjennom sesongen har høstet mange lovord.

Se statistikk fra sesongen 2022 her; 1 – STATISTIKK NORSK ROADRACING 2022 – Norge

Det samme gjelder Solørsliter’n Extreme Cup på Haslemoen i august. Utrolig mange rosende ord og hele konseptet; 8-timersløpet på søndag og breddeløp for alle på lørdag. Det planlagte NM enduro i september ble avlyst/utsatt til mai 2023 på grunn av altfor liten påmelding.

Våre trofaste og gode samarbeidspartnere har fortsatt å bidra til at klubben kan fortsette den gode og positive utviklingen slik at aktivitetene kan fortsette, og ikke minst forsøkt videreutviklet.

Den absolutt største bidragsyteren er også i 2022 Ruco – SCOTT fra Lillehammer.

Klubben kan gjenta dette til det kjedsommelige; vårt motto – SAMMEN ER VI STERKE!

Dette bekreftet nok en gang at dette er drivkraften også i 2022 som en god oppfølger til tidligere år. De to siste årene med pandemi har gitt SMCK en solid bekreftelse på akkurat dette. Med klubbens enkle og lett forståelige planer og mål er det lett å motivere for fortsatt fremgang og utvikling av en av Norges beste og mest offensive motorklubber.

Klubbens 40. år gav oss en ny bunnsolid bekreftelse på dette, noe vi er SVÆRT stolte av!

Pr. 01.10.2022: TOTALT 644 medlemmer. En økning på 140 medlemmer.

TUSEN TAKK til dere alle sammen som har bidratt til dette fabelaktige året – Solør MCK 40 år! Uten dere hadde dette ikke vært mulig.

Nå gleder vi oss STORT til Jubileumsfesten den 10. Desember 2022 på Vålerbanen Hotell.

INVITASJON og informasjon kommer her på nettsiden og på e-post til alle medlemmer, så følg med!