Startbekreftelser NoM, NM og NC roadracing Vålerbanen!

Startbekreftelser NoM, NM og NC roadracing Vålerbanen!

Det ble søndag kveld den 7/8 utsendt startbekreftelser, tilleggsregler, tidsskjema for arrangementet, tidsskjema for fredagstreningen og plakat til omlag 120 norske deltakere.
Alt dette ble sent pr. e-post.

Det har kommet et lite antall feilmeldinger, så er det noen som mangler ovennevnte anmodes det om at man tar kontakt pr. e-post; roy@solormcklubb.no eller på telefon 990 42 580.