Spillemidler til utstyr 2010!

Tildelingen Norges Motorsportforbund har mottatt for 2010 har en ramme på 1 250 000,-kr, som er en økning på 150.000,-kr fra 2009. Denne økningen er et positivt bevis på at NMF og søkerklubbene er flinke til å gjøre tiltak og utbedringer som gagner motorsportsaktivitet i vårt langstrakte land.

Av over 300 NMF medlemsklubber var det kun 46 søkere som benyttet muligheten spillemidler til utstyr gir. Av disse 46 søknadene utgjør 37 % søknader fra Trialklubber, som er et eksempel til etterfølgelse av alle andre grener. Hovedvekten ligger på søknader til rekrutteringskjøretøy. Det stilles strenge krav av Kulturdepartementet til søkerklubb for å komme med i betraktningen. Videre blir det fra NMF sett på bl.a. medlems- og administrasjonssystemene, som må være korrekte og ryddige i samsvar med både idrettsregistreringen og andre føringer.

Spillemidler til utstyr gir klubbene muligheten til å få dekket 1/3 av innkjøpskostnad, mot fremvisning av kvittering, vedr en rekke tiltak/utbedringer i klubben. Midlene stilles til rådighet fra Kulturdepartementet som et ledd i utvikling av norsk idrett og motorsport.
Norges Motorsportforbund anbefaler på det sterkeste at alle medlemsklubber ser nærmere på hvilke muligheter som ligger i dette tiltaket og at vi allerede neste år ser en økning i antall søkere!

Til klubbmedlemmenes informasjon fikk Solør MCK tildelt nesten kr 41 000,-, som er det vi søkte om!


Hentet fra www.nmfsport.no (27.01.2011)