Solør Motorcykkelklubb – HISTORIEN de første 32 år!

2014
• Om 2012 og 2013 ble gode år kommer det ikke opp mot 2014!

• ALT tok på en måte litt av i 2014. Både sportslig, økonomisk og ikke minst på medlemssiden ble det helt fenomenalt.

• Etter den tøffe ryddesjauen i medlemsmassen i 2013, overgikk medlemstilgangen i 2014 våre villeste fantasier. Tidligere år har medlemstilgangen ligget på mellom 50 og 80 nye medlemmer, men i 2014 kom det til hele 186 nye medlemmer!

• Idrettsregistreringen for 2014 resulterte i 772 medlemmer. Sammen med støttemedlemmene, 45 i tallet, som ikke regnes med i Idrettsregistreringen var det totalt 824 medlemmer i Solør MCK i 2014. Altså er vi på full fart mot 862 medlemmer som vi var i 2012. De 100 medlemskapene som ble strøket i 2013 ble erstattet av 101 nye medlemskap i 2014.

• Sportslig ble 2014 IMPONERENDE BRA! Omlag 200 ganger har klubbens utøvere vært på pallen, og dette resulterte sammenlagt i 1 gull-, 1 sølv- og 2 bronsemedaljer i Nordisk Mesterskap, 1 gull og 3 bronsemedalje i Nordisk Cup, i tillegg til 27 medaljer i statusmesterskapene Norsk Mesterskap, samt Norsk Cup. Disse 35 medaljene var det 34 i roadracing og 1 i enduro. I tillegg ble totalt 50 medaljer i regionsmesterskap (19 gull-, 15 sølv- og 11 bronsemedaljer i roadracing, 1 gullmedalje i supermoto og 2 gull- og 2 sølvmedalje i enduro).

• Dette året har også vært preget av godt samarbeid og lagånd i styret og undergruppene. Den gode kontinuiteten med god styring og stabilitet har preget klubbens styre i mange år, og i 2014 får vi nok en bekreftelse på dette.
Ildsjelene, sammen med en imponerende gjeng frivillige funksjonærer, bidrar med en imponerende innsats, og uten disse ressurspersonene ville ikke dette vært mulig.

• Solør MCK får mange lovord om klubbens profesjonelle holdning til nøkternhet, ryddig og velorganisert aktivitet/drift.
Dette gir oss i 2014 en god bekreftelse på dette, både sportslig og økonomisk.

• Fortsatt er flere av de trofaste og gode samarbeidspartnere med og bidrar til at klubben kan fortsette den gode og positive utviklingen slik at aktivitetene kan fortsette, og ikke minst videreutvikles.

• I 2014 ser vi meget tydelig at Solør MCK sin gjennomførte profesjonelle holdning og opptreden i forhold til useriøse aktører i miljøet gjør at klubben kommer styrket ut av målbevist arbeid. I fare for å gjenta dette til det kjedsommelige; dette vil med stor sikkerhet medføre fortsatte oppturer og er nye bekreftelser på at klubben fortsatt er i medgang. De gode sportslige resultatene beviser dette år etter år! De lyver nemlig ikke, ei heller i 2014!

Klubbens motto; SAMMEN ER VI STERKE har også i 2014 vært den store drivkraften og igjen har SMCK fått en veldig tydelig bekreftelse på nettopp dette. Med enkle og lett forståelige planer og mål er det også lett å motivere for fortsatt fremgang og utvikling av en av Norges beste og mest offensive motorklubber.
Klubbens 32. år ble en svært solid bekreftelse på dette, noe vi kan være stolt av!

• Altså et jubelår nesten uten like. Igjen Norgest suverent beste roadracingklubb!

• Dette året hadde Solør MCK totalt 83 førere som deltok i statusløp (NM og NC). 55 (50) i moderne + 28 (22) førere i Classic! Dette var altså en god økning på 11 deltakere.
Solør MCK oppnådde 3145 poeng (3021) med sine 83 førere (72), mens Borg MCK klarte 2474 poeng (2962) med sine 82 førere (95). Igjen var det Classic Racing Club som tok tredjeplassen med 942 poeng (938) med sine 24 førere (19).
Gjennomsnittelig tok førerne fra Solør MCK 37,9 poeng (41,96) mot Borg MCK sine førere som tok 30,2 poeng (31,18).
Borg MCK var best sammenlagt i de moderne klassene, mens Solør MCK var suverent best i classic.

Tallene i parentes er fra 2013-sesongen.

2013
Dette året ble en bra oppfølger til jubileumsåret 2012.

• Sportslig ble det nok en god sesong, men på nytt, andre året på rad ble det en liten krasjlanding økonomisk sett. Ikke så ille som i 2012, men det er alltid leit når man kommer ut med minustall på bunnlinja. Dette bekrefter nok en gang at det å drive motorklubb/idrettslag er risikosport, både på godt og vondt.

• Etter flere år med medlemsøkning har klubben i 2013 tatt en skikkelig ryddesjau for å komme à jour. Mange medlemmer er strøket etter minst tre år uten å ha betalt medlemskontingent. Medlemsmassen har altså sunket en del, men det positive er at det i 2013 kom til nesten 100 nye medlemmer! Dette er vel nok en bekreftelse på klubben har gode tilbud til sine medlemmer og selvsagt til alle utenfra som kommer til våre arrangementer og aktiviteter. Ved utgangen av 2013 har Solør MCK 653 medlemmer mot 862 i 2012. Dette er en nedgang på 209 medlemmer eller snaut 25 %. Dette gir totalt 417 medlemskap, som er en nedgang på 100. Dette er ca 50 – 50 % aktivt medlemskap U/19 – O/19 og familiemedlemskap.

• Sportslig ble 2013 en flott oppfølger til de foregående sesongene. Over 150 ganger har klubbens utøvere vært på pallen, og dette resulterte sammenlagt i 2 gull- og 1 bronsemedalje i Nordisk Mesterskap, 1 gull og 1 bronsemedalje i Nordisk Cup, i tillegg til 19 medaljer i statusmesterskapene Norsk Mesterskap, samt Norsk Cup. Disse 24 medaljene var alle innen roadracing. I tillegg ble totalt 47 medaljer i regionsmesterskap (19 gull-, 12 sølv- og 8 bronsemedaljer i roadracing, 1 gull-, 1 sølv- og 1 bronsemedalje i supermotard og 2 gull-, 2 sølv- og 1 bronsemedalje i enduro).

• Klubben har arrangert finale NC i enduro med om lag 120 deltakere (31. august). Ellers har det vært treningsvirksomhet i både enduro og motocross. All denne aktiviteten foregår på Haslemoen.

• Dette året har vært preget av godt samarbeid og lagånd i styret og undergruppene. Den gode kontinuiteten som har vært klubbens styrke i mange år gir god styring og stabilitet. De faste ildsjelene har også dette året bidratt med en formidabel innsats, og de har dratt det tyngste lasset sammen med den trofaste gjengen funksjonærer som alltid gjør en imponerende jobb.

• Det kan ikke stikkes under en stol at klubbens profesjonelle holdning til nøkternhet, ryddig og velorganisert aktivitet/drift også i 2013 har gitt gode resultater til tross for et lite økonomisk underskudd.

• Flere av de trofaste og gode samarbeidspartnere har bidratt til at klubben kan fortsette den gode og positive utviklingen slik at aktivitetene kan fortsette, og ikke minst videreutvikles.

• Nok en gang ser vi at Solør MCK sin gjennomførte profesjonelle holdning og opptreden i forhold til useriøse aktører i miljøet fortsatt gjør at klubben kommer styrket ut av målbevist arbeid. Som sagt mange ganger tidligere vil dette med stor sikkerhet medføre nye oppturer og er nok en bekreftelse på at klubben fortsatt er i medgang. De gode sportslige resultatene beviser dette år etter år! De lyver nemlig ikke! Se bare nedenfor!

• Roadracing fortsetter som Solør MCK sitt flaggskip, og hyggelig er det å registrere at antall utøvere som kjører statusløp har økt igjen i 2013.. Dette er også hovedgrunnen til at SMCK igjen er tilbake på 1. plass av klubbene som har samlet mest poeng i statusløpene i Norge dette året.

Antall førere fra Solør MCK som deltok i løp i 2013: 50 (49) førere i moderne + 22 (21) førere i Classic!

• Totalt i 2013 oppnådde Solør MCK 3 021 poeng (2 808) med sine 72 førere (70), mens Borg MCK oppnådde totalt
2 962 poeng (3 443) med sine 95 førere (70).
Dette er altså poeng fra NM-, NC-, Åpen og NC i Classicklassene. I 2013 tok altså Solør MCK revansje på Borg MCK med 59 poeng. Ikke så mye, men når vi ser antallet deltakere fra klubbene har SMCK sine 72 deltakere tatt i snitt 42 poeng, mens BMCK sine 95 deltakere tok i snitt 31,2 poeng. Begge klubbene har økning i antall utøvere, spesielt BMCK som har økt med 25 stk fra 2012.
Classic Racing Club kom på 3. plass med sine 938 poeng (886) på 25 førere (19). I snitt gir dette 37,5 poeng pr. deltaker. CRC har også en økning i medlemstallet.

• Alle tall i parentes er fra 2012-sesongen.

2012
Dette ble et kjempeflott jubileumsår vi alle har grunn til å være stolte av.
30 år er kanskje ingen stor og tung alder, men jammen har det skjedd mye i klubbens 30-årige historie.

• Sportslig ble det en meget god oppfølger til tidligere sesonger, mens det på den økonomiske siden ikke svarte til forventningene. Å drive motorklubb/idrettslag kan til tider være risikosport så det skikkelig monner, både på godt og vondt.

• Medlemsmassen fortsatte å øke, og i 2012 ble det faktisk ny medlemsrekord. Dette bekrefter nok en gang at klubben har gode tilbud til sine medlemmer og selvsagt til alle andre utenfra som kommer til våre arrangementer og aktiviteter. Som tidligere nevnt er kampen om medlemmene er stor, men 2012 er en solid bekreftelse på at Solør MCK virkelig har noe å tilby motorsportsfolket der ute og at klubben gjør mye riktig. Ved utgangen av 2012 har Solør MCK 862 medlemmer mot 806 i 2011. Dette er en økning på 56 medlemmer eller omlag 6,95 %. Dette gir totalt 517 medlemskap, som er en økning på 23. Dette er hovedsakelig familiemedlemskap, men også noen aktive medlemmer over 19 år.

• Sportslig ble 2012 også en flott oppfølger til de foregående sesongene. Mellom 150 og 200 ganger har klubbens utøvere vært på pallen, og dette resulterte sammenlagt i 1 UEM bronsemedalje, 2 gull-, 2 sølv- 2 bronsemedaljer i Nordisk Mesterskap, 1 gull i Svensk Mesterskap, i tillegg til 20 medaljer i statusmesterskapene Norsk Mesterskap, samt Nordisk og Norsk Cup. Disse 26 medaljene var alle innen roadracing. I tillegg ble totalt 45 medaljer i regionsmesterskap (16 gull-, 14 sølv- og 11 bronsemedaljer i roadracing, 1 gull- og 1 sølvmedalje i supermotard og 1 sølv- og 1 bronsemedalje i enduro).

• Klubben har arrangert NC-løp i enduro med nesten 140 deltakere (19. mai), samt NM i Cross Country Enduro (18. – 19. august). Dette var for øvrig første gang med et slikt løp i Norge. Ellers har det vært treningsvirksomhet i både enduro og motocross. All denne aktiviteten foregår på Haslemoen.

• I jubileumsåret har det gode samarbeid preget styret. Som tidligere nevnt skyldes dette den gode kontinuiteten som har vært klubbens styrke i mange år. Nok et år har de faste ildsjelene har dratt det tyngste lasset sammen med den trofaste gjengen funksjonærer som alltid gjør en formidabel jobb.

• Den absolutt største og beste bekreftelsen på at SMCK gjør en god jobb ble bekreftet med både prisen ÅRETS ROADRACINGARRANGØR 2012, og ikke minst ÅRETS ARRANGØR 2012. Dette er en utmerkelse uansett gren eller seksjon. Denne prisen var i konkurranse med flere norske VM-arrangører!

• Klubbens profesjonelle holdning til nøkternhet, ryddig og velorganisert aktivitet/drift gir som alltid gode resultater, men det ble en økonomisk nedtur i 2012, og dette skyldes banalt nok den svært våte sommeren. Regn, regn og atter regn har resultert i dramatisk lave treningsinntekter i forhold til budsjett.

• Også i 2012 har klubbens trofaste og gode samarbeidspartnere bidratt til klubben kan fortsette den gode og positive utviklingen slik at aktivitetene kan fortsette, og ikke minst videreutvikles.

• Klubbens gjennomførte profesjonelle holdning og opptreden i forhold til useriøse aktører i miljøet vil fortsatt garantert gjøre at vi kommer styrket ut av vårt arbeid. Dette vil med stor sikkerhet medføre nye oppturer og det vil være nok en bekreftelse på at klubben vår fortsatt er i medgang. De gode sportslige resultatene beviser dette år etter år!

På nytt har SMCK fått en bekreftelse på at klubbens motto; SAMMEN ER VI STERKE er den store drivkraften.
Med enkle og lett forståelige planer og mål er det også lett å motivere for fortsatt fremgang og utvikling av en av Norges beste og mest offensive motorklubber. Det ble et flott jubileumsår klubben virkelig kan være stolt av!

2011
Hvilket år 2011 ble! Sportslig, økonomisk og en utvikling som klubben aldri har opplevd maken til tidligere.

• Klubbens nøkkelpersoner har igjen lagt bak seg et år med formidabel innsats, og sammen med medlemmenes dugnadsinnsats holdes hjulene/aktivitetene i gang på et høyt og profesjonelt nivå.

• Etter noen år med nedgang i medlemsmassen fortsatte oppgangen fra 2010 også i 2011 med en økning på over 100 nye medlemmer. Vi ser at hovedårsaken til dette er at klubben har gode tilbud til egne medlemmer og selvsagt til alle andre utenfra som kommer til våre arrangementer og aktiviteter. Vi vet at kampen om medlemmene er stor, men dette tyder på at Solør MCK har noe å tilby motorsportsfolket der ute og at vi gjør mye riktig.
Ved utgangen av 2011 har Solør MCK 806 medlemmer mot 701 i 2010. Dette er en økning på 105 medlemmer eller drøyt 13 %. Dette gir totalt 494 medlemskap, som er en økning på 52. Dette er hovedsakelig aktive medlemmer over 19 år, men også noen familiemedlemskap.

• Sportslig ble 2011 den beste sesongen klubben noensinne har opplevd. Klubbens fantastiske utøvere har vært på pallen omlag 200 ganger, og dette innbrakte 1 UEM bronsemedalje, 1 Nordisk gull-, 4 sølv- 2 bronsemedaljer i tillegg til 20 medaljer i statusmesterskapene Norsk og Svensk Mesterskap, samt Nordisk og Norsk Cup. Disse 27 medaljene var alle innen roadracing. I tillegg ble det 2 medaljer uoffisielle cuper og 44 medaljer i regionsmesterskap i roadracing (16 gull-, 15 sølv- og 13 bronsemedaljer).
Det ble også 1 gull- og 1 bronsemedaljer i norsk supermotardcup og 4 medaljer i regionsmesterskap i supermotard (1 gull-, 1 sølv- og 2 bronsemedaljer). I enduro ble det 1 bronsemedalje i regionsmesterskapet.
Det hører også med til historien at en av klubbens medlemmer tok VM-bronse i RC drifting, samt NM-sølv og NC-gull i samme gren. Denne grenen er foreløpig ikke under NMF-paraplyen ennå, men uansett har utøveren vunnet disse medaljene.

• Solør MCK var også tilbake å bli Norges beste roadracingklubb i 2011 etter å ha vært nestbest i 2010 etter 8 år på rad som Norges beste klubb.

• På Haslemoen har det vært en rolig sesong, men enduro- og MX-aktivitetene har gått sin vante gang. Ingen større arrangementer i enduro denne sesongen. Kun treningssamlinger.

• Også i 2011 har godt samarbeid har preget styret. Dette skyldes fortsatt den gode kontinuiteten som har vært klubbens styrke i mange år. De faste ildsjelene har også i 2011 dratt det tyngste lasset sammen med en trofast gjeng funksjonærer som gjør en formidabel jobb. Det mest imponerende som skjedde på arrangementssiden i 2011 var at Solør MCK arrangerte ALLE rundene i NM og NC i moderne roadracing i Norge! Da var vel valget som ÅRETS ARRANGØR 2011 ikke så vanskelig å få tildelt, men det var i god konkurranse fra Classic Racing Club.

• Klubben har fortsatt å vise profesjonelle holdning til nøkternhet, ryddig og velorganisert aktivitet/drift, og dette har også i 2011 vist at vi har kommet godt ut av det, men vi ønsker oss mye mer støtte til barne- og ungdomsaktiviteten.

• Ved utgangen av 2011 har Solør MCK 806 medlemmer mot 701 i 2010. Dette er en økning på 105 medlemmer eller 13,1 %. Dette gir totalt 494 medlemskap, som er en økning på 52. Dette er hovedsakelig aktive medlemmer over 17 år, men også noen familiemedlemskap.

• Vi trenger mer gode bidrag/støtte da dette vil gi oss enda bedre forutsetninger til å tilby spesielt barne- og ungdomssiden en skikkelig aktivitet.

• Gode samarbeidspartnere har også i 2011 gitt oss en ny bekreftelse på at man sammen kan utvikle aktivitetene og komme seg videre. Vi retter en stor takk til Østlandet Motorservice AS, Gjøvik Motor Service AS, Otto Posaasen, Classic Racing Club, Karlskoga Motorförening, NAF Trafikksenter AS, Nucleus MC og Norges Motorsportforbund. Dette samarbeidet styrker og utvikler klubben som arrangør.

Klubbens gjennomførte profesjonelle holdning og opptreden i forhold til useriøse aktører i miljøet vil fortsatt garantert gjøre at vi kommer styrket ut av vårt arbeid. Dette vil med stor sikkerhet medføre nye oppturer og det vil være nok en bekreftelse på at klubben vår fortsatt er i medgang. De gode sportslige resultatene beviser dette år etter år!

Igjen får vi en bekreftelse på at klubbens motto; SAMMEN ER VI STERKE er drivkraften. Med enkle og lett forståelige planer og mål er det også lett å motivere for fortsatt fremgang og utvikling av en av Norges beste og mest offensive motorklubber. Om ikke det var nok, så er Solør MCK 30 år i 2012, og dette skal vi FEIRE!

2010
Nytt positivt år for Solør MCK. Den gode utviklingen fortsetter. Fortsatt gode sportslig resultat, men dette året ble det en nedtur økonomisk igjen. Til tross for god økonomistyring og brukbar oppslutning om våre arrangementer gikk på en smell med rettssaken om MX-anlegget.

• Klubbens nøkkelpersoner fortsetter ufortrødent videre med sin gode innsats også i 2010, og dette holder aktivitetene i gang på et høyt nivå.

• Dette året har det svært gledelig vært en liten økning i medlemsmassen, så nå ser det ut til at tre års tilbakegang har snudd. Hovedgrunnen til dette er utvilsomt at klubben har gode tilbud til egne medlemmer og selvsagt til alle andre utenfra som kommer til våre arrangementer og aktiviteter. Innføringen av NMFs nye medlemssystem har vært utfordrende, men vi ser at dette kommer til å bli både enklere og mye bedre, men vi må gi innføringen litt mer tid.
Vi vet at kampen om medlemmene er stor, men det tyder på at Solør MCK har noe å tilby motorsportsfolket der ute.
Ved utgangen av 2010 har Solør MCK 701 medlemmer mot 636 i 2009. Dette er faktisk en økning på 65 medlemmer eller drøyt 10 %. Dette gir totalt 442 medlemskap, som er en økning på 44. Dette er hovedsakelig aktive medlemmer over 17 år, men også noen familiemedlemskap.

• Det var med stor sorg og vantro vi mottok beskjeden om at Arnold Jørgen SJØQVIST døde lørdag 11. desember.
Arnold har gjennom mange år vært et kjært og respektert medlem i Solør MCK og det er så uvirkelig at han ikke er blant oss lenger. Han ble bare 57 år gammel, og det føles så uendelig urettferdig at han ikke skulle få være med oss i mange år enda.

• Sportslig ble det som foregående sesonger meget bra. Klubbens dyktige utøvere har vært på pallen drøyt 150 ganger, og dette innbrakte TO Nordiske sølvmedaljer og 16 medaljer i statusmesterskapene Nordisk, Norsk og Svensk Mesterskap, samt Nordisk og Norsk Cup. Disse 18 medaljene var alle innen roadracing. I tillegg ble det TO uoffisielle medaljer og 32 medaljer i regionsmesterskap i roadracing (13 gull-, 10 sølv- og 9 bronsemedaljer). Det ble også ÈN medalje i regionsmesterskap i supermotard.

• I 2010 klarte ikke Solør MCK å bli Norges beste roadracingklubb. Etter åtte år på toppen ble Solør MCK i 2010 skjøvet ned på 2. plass totalt poengmessig alle grener i roadracing.

• Tirsdag 2. november 2010 brøt Solør Motorcykkelklubb (SMCK) nye barrierer og ble den første motorsportklubben tilsluttet NMF og NIF som ble miljøsertifisert!
Dette er en gledens dag for klubben, motorsporten i NMF og alle oss som i nærmere to og et halvt år har kjempet for dette. Det har vært en lang og tung prosess, hvor vi tidvis har vært motløse, men vi har aldri gitt opp til tross for byråkrati og trenering.

• Enduroaktivitetene er i utvikling, og løypa på Haslemoen er nok Norges populæreste løype. Klubben arrangerte breddeløp og Nordisk Mesterskap i august på en glimrende måte.

• Godt samarbeid har preget styret også i 2010, og dette skyldes den gode kontinuiteten som har vært klubbens styrke i mange år. De faste ildsjelene drar det tyngste lasset, men når det er sagt skal vi også fremheve at det kommer nye til, så den samlede dugnadsstyrken vokser sakte men sikkert. Dette er et godt tegn i en tid dette ikke er dagligdags.
Klubbens viser profesjonelle holdning til ryddig og velorganisert aktivitet / drift, og dette har også i 2010 bevist at vi har kommet godt ut av det, men vi ønsker oss mye mer støtte til barne- og ungdomsaktiviteten.
Det er slitsomt og tungt å måtte slåss for enhver krone vi i utgangspunktet vet vi har krav på, men som enkelte byråkrater forsøker å hindre oss i å få.

• Gode bidrag / støtte gir oss enda bedre forutsetninger til å tilby spesielt barne- og ungdomssiden en skikkelig aktivitet. Klubbens gode samarbeidspartnere har også i 2010 gitt oss en ny bekreftelse på at man sammen kan utvikle aktivitetene og komme seg videre. Vi retter en stor takk til Gjøvik Motor Service AS, Classic Racing Club, Karlskoga Motorförening, NAF Trafikksenter AS, Nucleus MC og Norges Motorsportforbund. Dette samarbeidet styrker og utvikler klubben som arrangør.

Klubbens profesjonell holdning og opptreden i forhold til useriøse aktører i miljøet vil fortsatt garantert gjøre at vi kommer styrket ut av uoverensstemmelsen. Dette vil med stor sikkerhet medføre nye oppturer og det vil være nok en bekreftelse på at klubben vår fortsatt er i medgang. De gode sportslige resultatene beviser dette år etter år!

Nok en gang oppdager vi at klubbens motto; SAMMEN ER VI STERKE er drivkraften. Med enkle og lett forståelige planer og mål er det også lett å motivere for fortsatt fremgang og utvikling av en av Norges beste og mest offensive motorklubber.

2009
Igjen gjør Solør MCK et bra år, og fortsetter den positive utvikling. Gode sportslig resultat og endelig et bra økonomisk år. Tålmodighet, god økonomistyring og stor oppslutning om våre arrangementer har vært nøkkelen til suksess.

• Klubbens nøkkelpersoner har fortsatt sine gode bidrag også i 2009, og har holdt aktivitetene i gang.

• Dette året har medlemsmassen fortsatt tilbakegangen, og hovedgrunnen er nok den økonomiske situasjonen. Ved det nye medlemssystemet gjennom NMF håper vi å snu trenden, men vi må nok også innse at kampen om medlemmene og aktivitetene er tøffere enn noen gang.
Ved utgangen av 2009 har Solør MCK 636 medlemmer mot 733 i 2008. Dette gir en tilbakegang på ytterligere 97 medlemmer dette året. Totalt 398 medlemskap, som er en økning på 12. Dette er hovedsakelig aktive over 17 år.

• Sportslig ble det, som nevnt innledningsvis, meget bra, om ikke som jubileumsåret 2007. Det kunne vi vel heller ikke forvente oss. Klubbens eminente utøvere var på pallen nærmere 150 ganger, og dette innbrakte TO Nordiske gullmedaljer og 15 medaljer i statusmesterskapene Nordisk, Norsk og Svensk Mesterskap, samt Nordisk og Norsk Cup. Disse 17 medaljene var alle innen roadracing. I tillegg ble det 10 regionsmesterskap i roadracing og 1 regionsmesterskap i motocross.

• I 2009 klarte Solør MCK nok en gang å bli Norges beste roadracingklubb. ÅTTENDE året på rad!
I forhold til 2008 var det en liten økning i avstanden til Borg MCK som ble nest best. SMCK var 94 poeng foran Borg MCK, men tar man i betraktning antallet utøvere som har tatt poeng, har førerne fra SMCK (44 stk – 2721 poeng) tatt i snitt 62 poeng, mens Borg MCK sine førere (66 stk – 2627 poeng) tok 40 poeng i snitt. Overraskelsen i 2009 var Oslo MK som med sine 10 førere tok hele 1072 poeng, noe som gir et snitt på 107 poeng.

• Enduroaktivitetene er meget bra og Haslemoen er blitt Norges populæreste løype. Klubben fikk ”kastet” finalen i Norgescupen på seg i september og fikset dette glimrende.

• Fortsatt god kontinuitet i styret også i 2009. Dette bekrefter klubbens styrke. Det har vært et nytt år med stor og tung innsats fra ildsjeler. Klubbens profesjonelle holdning til ryddig og velorganisert aktivitet / drift har også i 2009 bevist at vi har kommet godt ut av det, men vi ønsker oss mye mer støtte til barne- og ungdomsaktiviteten. Det er tungt å måtte slåss for enhver krone vi i utgangspunktet vet vi har krav på, men som enkelte byråkrater forsøker å hindre oss i å få.

• Gode bidrag / støtte gir oss enda bedre forutsetninger til å tilby spesielt barne- og ungdomssiden en skikkelig aktivitet, og 2009 har vært en ny bekreftelse på det gode samarbeidet med Classic Racing Club, Karlskoga Motorförening og Norsk Trafikksenter AS, og dette både styrker og utvikler klubben som arrangør.

2009 har vært et år med stort sett normal aktivitet og drift uten de store hendelsene med unntak av konflikten om ”Månelandskapet” på Haslemoen. Klubbens profesjonell holdning og opptreden i forhold til useriøse aktører i miljøet vil på sikt garantert gjøre at vi kommer styrket ut av konflikten. Dette vil medføre nye oppturer og det vil være nok en bekreftelse på at klubben vår fortsatt er i medgang. De gode sportslige resultatene beviser dette år etter år!

Klubbens motto; SAMMEN ER VI STERKE, har vært drivkraften i mange år nå, men med enkle og lett forståelige planer og mål er det også lett å motivere for fortsatt fremgang og utvikling av en av Norges beste og mest offensive motorklubber.

2008
• En flott oppfølger til det utrolige jubileumsåret! Norges BESTE roadracingklubb for 7. året på rad
• 19 medaljer/pallplasser i Nordisk, NM, N-Cup og SM!
• Den FØRSTE kvinnelige regionsmesteren i motocross!
• Det har fortsatt vært mye ”støy” rundt aktivitetene i MX på Haslemoen.
• Medlemsmassen gikk noe tilbake, men ikke dramatisk.
TOTALT 733 medlemmer. En tilbakegang på 89 medlemmer.

2007
• Et eventyrlig jubileumsår! En ny bekreftelse på at vi er BEST!
• 29 medaljer / pallplasser i EM, UEM, Nordisk, NM, N-Cup og SM! Hans Majestet Kongens Pokal og klubbens første EUROPAMESTER! Norges suverent BESTE roadracingklubb for 6. året på rad!
• 2 medaljer i NM supermotard også!
• Dessverre har det dette året vært mye ”støy” rundt aktivitetene i MX på Haslemoen.
• Medlemsmassen har passert 800!
TOTALT 822 medlemmer. En økning på 82 medlemmer.

2006
• Nytt fantastisk sportslig år. Aldri har vi vært så gode! 20 nye medaljer i Nordisk, NM og N-Cup!
• Norges BESTE roadracingklubb for 5. året på rad !!!!
• MX fortsetter det gode arbeidet på banen på Haslemoen.
• Medlemsøkningen fortsetter fremdeles!
TOTALT 740 medlemmer. En økning på 60 medlemmer.

2005
• Det beste sportslige året noensinne! 16 medaljer i EM, Nordisk, NM og N-Cup!
• Norges BESTE roadracingklubb for 4. året på rad!
• MX har kjørt sitt første løp på den nye banen på Haslemoen.
• Medlemsøkningen fortsetter!
TOTALT 680 medlemmer. En økning på 85 medlemmer.

2004
• Nå går det virkelig unna. 13 medaljer i Nordisk, NM og N-Cup!
• Igjen Norges BESTE roadracingklubb, 3. året på rad! Nå er MX i full gang og veldig mye positivt skjer.
• Det mest gledelige er selvfølgelig den store medlemsøkningen!
TOTALT 595 medlemmer. En økning på 120 medlemmer.

2003
• Fortsatt fullt kjør. Masse medaljer og topp sportslige resultater. Litt roligere sesong etter et hektisk jubileumsår. Norges BESTE roadracingklubb for 2. året på rad!
• MX begynner å røre på seg igjen da det nå er i gang bygging av bane på Haslemoen.
TOTALT 475 medlemmer. En bitte liten økning på 5 medlemmer.

2002
• 20 ÅR! Hvor har disse årene blitt av?
• Jubileumsåret har blitt preget av høyt tempo, mange arrangementer og full fart hele tiden.
• Medlemsmassen fortsetter å øke i høyt tempo det også.
• Mange nye medlemmer til NMCU. Pr. dags dato har undertegnede telt opp 158 medlemmer til NMCU – 91 hovedmedlemmer og 67 familiemedlemmer!
• Debutantkurs i RR på Vålerbanen med 100 deltakere! Vi forer RR-miljøet med så mange førere at arrangørene nå har fått et luksusproblem. Det er for mange fører og for lite banetid, både til treninger og løp! Hvem hadde trodd det for noen få år tilbake?
• Kursaktivitet. MC-messe på Sjølyst i mars. Motorsykkelens Dag i mai. NM/N-Cup RR på Karlskoga i juli. SO / Nordisk mesterskap RR på Vålerbanen i august. NM-finaler RR på Vålerbanen i august
• 13 RR-treninger gjennom hele sesongen. Barneaktivitet motocross. Investering i materiell til rekrutteringsarbeidet
• Her kan vi vel egentlig bare fortsette å ramse opp . . . . . .
• Sportslig sett ble det også klubbens absolutt beste sesongen. Norvald Haaland ble en helt suveren NM-vinner i klasse 600 Production (nesten like suveren som nr 46 – de flestes favoritt, Valentino Rossi). Jan-Tore Skoglund tok sølv i SS 600 med Espen R. Wæhler nummer 4, Even Flaat nummer 5 og Petter Solli nummer 9. Thorleif Netland ble nok en gang snytt for en høyere plass på pallen med sin 3. plass i Superbike.
Roger Ruud klemte til under NM-finalen i 250 Racer, men klarte ikke å komme høyere enn til 3. plass sammenlagt. Dessverre bare 1 jente med denne sesongen. Mari Kirkeby ble nummer 12 i dameklassen. Helge Spjeldnes har vært en av de toneangivende i Super-B klassen, med flere enkeltseirer. I Nordisk ble Jan-Tore Skoglund nummer 3 i SS 600 med Petter Solli på en 4. plass, mens de samme to ble henholdsvis nummer 2 og 4 i SO. I SO ble Helge Spjeldnes vinner av klassen Rookie 600 etter en tett fig med flere meget gode svensker.
• De fleste av klubbens førere har denne sesongen brukt mye tid til trening, og resultatene har ikke latt vente på seg. Torgeir Olstad og Nicklas Karlsson har begge vunnet enkeltløp i SO (Rookie 1000).
• Rekruttene våre stormer også frem for fullt. Denne sesongen har vi stilt med 50 % av rekruttene i den nyetablerte klassen 125 Rekrutt. Her er våre fremtidige toppførere! Mange svært dyktige ungdommer med talent og potensiale.
• Vi gleder oss til fortsettelsen.
• Toppen av kransekaka fikk vi lørdag 9. november i Drammen. På NMF`s årlige Motorsportskonferanse ble Solør MCK tildelt prisen som ÅRETS ARRANGØR ROADRACING 2002! Hvilken ”höydare” i jubileumsåret. Dette gjorde virkelig godt etter mange års arbeid.
Klubben har i løpet av de 11 siste årene faktisk vært med å mottatt pris som årets arrangør i MX (MX-Cup i Hedmark) og to ganger ”den gyldne slepesko” – arrangørpris rundbane (GP Iceracing i Vikingskipet). Nå mangler vi egentlig bare ”variatoren” (snøscooter) og ”gulløksa” (trial).
SMCK ble også Norges BESTE roadracingklubb for 1. gang!
TOTALT 470 medlemmer. En økning på 85 medlemmer.

2001
• Nytt jubelår for Solør MCK! Det gode fremgangen bare fortsetter! Bredden øker og vi får med oss flere dyktige ressurspersoner. Barne- og ungdomsaktiviteten bare vokser og vokser, og med den medlemsmassen.
• Nye 40 % medlemsøkning lar seg virkelig høre! Fra 1999 til 2001 har medlemsmassen faktisk økt med 136 % (fra 163 til 385)! Slå den!
• Touring-/landeveisgruppa skal nå ha skikkelig honnør! Organiserte turer og stor aktivitet, samt god støtte til arrangementene vår på RR. Uten dere hadde dette ikke gått.
• Den sportslige aktiviteten har også i år økt merkbart. Drøyt 70 lisensierte RR-fører, 8-10 MX-førere og 10-12 knattecrossutøvere.
Kjetil Sevaldsen ble suveren NC-vinner i klasse Super-B, mens Thorleif Netland erobret bronsemedaljen i klasse Stocksport. Vi stilte denne sesongen med 4 ganger så mange jenter i Non Stop jentecup som i 2000. Tonje Hovland ble vår beste med en 22. plass. Unggutten Petter Solli begynte nå å vise tenner blant de store gutta. Her er det noe på gang!
• Stor bredde preger klubben, som kan skilte med at blant de 118 førerne i Super-B har det faktisk vær 29 førere fra klubben vår. Dette er da drøyt 25 %!
Classicførerne med Morten Storsveen begynner også å vise tenner skikkelig.
• Debutantkurs i RR på Vålerbanen har blitt en suksess. Også i år ca 100 deltakere. Det er nesten 200 påmeldte hvert år, men vi klarer bare 100!
TOTALT 385 medlemmer. En økning på 116 medlemmer.

2000
• Jubelår for Solør MCK! Nå har vi fått ”satt” oss som en driftig og velorganisert klubb. Vi har jobbet langsiktig med ”å skynde oss langsomt” som formel. Dette har virket, og nå begynner vi å høste fruktene. Den negative trenden med nedgang i medlemsmassen er snudd til en formidabel økning på over 40 %!
• Mot NMCU begynte det også å ta av dette året. 79 innmeldte medlemmer (43 hovedmedlemmer og 36 familiemedlemmer). Dette lar seg høre.
• Aktiviteten har også økt merkbart på den sportslige siden. Om lag 60 lisensierte RR-fører, 4-5 MX-førere og 8-10 knattecrossutøvere.
• Sportslige resultater denne sesongen var også bra. Arve Gulliksen ble vinner av N-cup klasse 250 Production, mens Thorleif Netland tok bronse i NM Superbike foran Ove Meisingset som ble nummer 4. Thorleif Netland vant suverent Suzuki Valvoline Cup (GSXR 750 Cup). Denne sesongen hadde SMCK også med en jente for første gang i RR. Else Karin Bekkelund ble nummer 14 i Jeco jentecup.
• Touring-/landeveisgruppa er nå skikkelig i gang igjen. Organisert klubbtur blir en suksess. Rebusløp og ”Motorsykkelens Dag” blir knallsuksess med omlag 1000 besøkende på Vålerbanen i august.
• Debutantkurs i RR på Vålerbanen samlet ca. 100 deltakere. Dette bare vokser!
TOTALT 269 medlemmer. En økning på 106 medlemmer.

1999
• En liten nedtur dette året. Primus motor ute av drift igjen (i utenrikstjeneste SFOR – Bosnia Herzegovina). Over 20 % frafall i medlemsmassen.
• Klubben jobbet tungt i denne perioden. Vi hadde store problemer med å få med folk til styre og stell.
• Allikevel skjedde det noe positivt også dette året. Sportslig sett ble det oppturer. Oddgeir Havnen tar sin tredje strake NM-tittel i Superbike. Ove Meisingset blir nummer 3, men Per K. Mausethagen og Svein E. Pay følger opp med 4. og 5. plass. Storeslem! Freddy Brennholt ble også i år uoffisiell Norsk mester i MX klasse 40 – 50 år.
• Denne sesongen hadde 31 aktive RR-førere og 1 aktiv MX-fører i aksjon.
• Nå kom også classic RR-førerne for fullt i klubben vår.
• Dette året kjørte vi NM/N-Cup RR på Karlskoga.
• Debutantkurs i RR på Vålerbanen har kommet for å bli! 80 deltakere.
TOTALT 163 medlemmer. En nedgang på 55 medlemmer.

1998
• Nå begynner det virkelig å skje noe! Fortsatt STORE medlemsøkningen. 44 nye medlemmer i 1998!
• Debutantkurs i RR på Vålerbanen for første gang!
Sportslig sett ble det også et kjempeløft dette året. Oddgeir Havnen ble suveren NM-vinner i Superbike, mens Alf E. Johansen ble vinner av N-Cup B-400, med Ted R. Jonassen og Jarle Stensrud på henholdsvis 4. og 6. plass i samme klasse. Espen Sandbakken ble nummer 4 i B-750, mens Arve Gulliksen tok en 4. plass i 250 Racer. Freddy Brennholt ble uoffisiell Norsk mester i MX klasse 40 – 50 år. Nå var vi skikkelig med igjen.
• Vi åpnet også RR-sesongen med 1. runde NM / N-Cup på Vålerbanen 9. – 10. mai.
TOTALT 218 medlemmer. En økning på 44 medlemmer.

1997
• Nytt jubileum. Denne gang 15-årsjubileum!
• Fortsatt inne i en rolig periode. Det mest positive er den STORE medlemsøkningen. Hele 77 nye medlemmer i 1997!
• Sportslig ble vel heller ikke dette den helt store sesongen. Nytt tilskudd til klubbens aktivitet var Roy Øwre sin inntreden i MCS / sidevogn. Sammen med Rolf Welde tok de en 11. plass i SM / DM som ferskinger / debutanter.
• Medarrangør 1. runde RR på Rudskogen, samt NM- / NC-finalen på Vålerbanen med utdeling av HMK Pokal! Et viktig og ærefullt oppdrag.
• Vi arrangerte ”Våler Side-car Open” også denne høsten. MCS / sidevogn med blant annet tidligere VM-kjører Billy Gällros!
• SMCK hadde nå tydeligvis blitt lagt merke til i miljøet.
TOTALT 174 medlemmer. En økning på 77 medlemmer.

1996
• Nok et rolig år med primus motor ute av drift (utenrikstjeneste UNIFIL – Libanon).
• Vi arrangerte ingen roadracingløp dette året. Klubben støttet NMK Oslo på deres løp på Vålerbanen 11. – 12. mai.
• Ingen medaljer eller pallplasser dette året, men det mest gledelige er at klubben denne sesongen hadde 15 aktive roadracingførere i aksjon.
• MX-aktiviteten har dessverre nesten stagnert. Bare 2 aktive førere dette året.
TOTALT 97 medlemmer. En nedgang på 33 medlemmer.

1995
• Et rolig år med mest fokus på den sportslige aktiviteten.
• Touring-/landeveisgruppa var nede i en bølgedal, men det ble jobbet med å komme opp igjen.
• NM/N-Cup RR på Vålerbanen 10. – 11. juni, samt 23. – 24. september. Det siste løpet ble kjørt i samarbeid med NMK Oslo og NMK Follo.
• Halvard Uthus tar 2. plass i klasse Supercup 600 (Honda 600-cup)
TOTALT 130 medlemmer. En økning på 10 medlemmer.

1994
• Endelig det store gjennombruddet!
• Roadracing på Vålerbanen / Norsk Trafikksenter A/S eller Våler Raceway som det også ble kalt innledningsvis. Dette gjorde underverker. Nå kom det nye medlemmer strømmende på i bøtter og spann.
• Lørdag 21. mai 1994 ble en ny milepæl i klubbens historie. Vi arrangerte vårt første roadracingløp på Norges nyeste anlegg, Vålerbanen / NT.
• Vårt første offisielle statusarrangement, NM/N-Cup RR kjøres 25. – 26. juni.
• Halvard Uthus vinner den første offisielle NM-gullmedaljen til SMCK i klassen Sport 400.
• Terje Kaltoft vinner den første offisielle NC-gullmedaljen til SMCK i klassen B-1300.
• Klubbens RR-fører gjorde rent bord i KM.
• Morten Møller blir VERDENSMESTER i telemarkkjøring også dette året!
• En ny tragedie for klubben. Et kjært medlem, Rune Arnesen går bort, snaut 40 år. Rune var klubbens touringguru.
TOTALT 120 medlemmer. En økning på 23 medlemmer.

1993
• Så starter vi på 10 nye år med mange spennende utfordringer.
• Nå slet vi med dårlig deltakelse på medlemsmøtene. Det virket som om ikke noe nyttet. Forsøkte å få litt mer fart på touring- / landeveisgruppa.
• Nå har vi virkelig fått fart også på roadracingdelen i klubben. 3 nye førere kom til klubben før 1993-sesongen.
• En milepæl ble nådd dette året !
• Halvard Uthus tok den første offisielle mesterskapsmedaljen til SMCK. Bronsemedalje i klasse Sport 400.
• En av klubbens RR-førere, Per Harry Nordhagen, hadde sin internasjonale debut under EM-runden på Anderstorp. Resultatet ble en 26. plass.
• I Norgescup MX ble det en 6. plass til Sigbjørn Aurland i klasse 125 ccm Junior.
• Freddy Brennholt ble klassevinner i Hedmark sin MX-Cup.
• Bør også nevne at en av klubbens medlemmer, Morten Møller, frisk MX-kjører blir VERDENSMESTER i telemarkkjøring!
• En gledelig medlemsøkning etter forrige års nedtur.
TOTALT 97 medlemmer. En økning på 30 medlemmer.

1992
• Klubbens FØRSTE jubileum. Nå var det 10-årsjubileum!
• Det gode utviklingen fortsetter til tross for medlemsnedgang..
• Et godt sportslig år for klubben. Klubben deltok i lag-NM MX, og oppnådde en 9. plass. På laget kjørte Freddy Brennholt, Frank Hansen og Geir Kjetil Sparby. Lagleder var Arne Lien. I NM MX klasse 500 ccm ble Freddy Brennholt nr. 14. Kretscup MX resulterte i 3 klassevinnere totalt.
TOTALT 67 medlemmer. En nedgang på 14 medlemmer.

1991
• Utviklingen i klubben fortsetter med økende aktivitet på den sportslige siden.
• Dette året ble Solør MCK medlem av NMCU!
• Klubben var nå ferd med å finne ut hvor aktivitetsnivået skulle ligge. Fellesskapet i klubben var det som holdt oss i gang.
• Sportslig resultater dette året ble en 10. plass til Kjetil Sparby i NC MX 125 ccm klasse B, og en 20. plass i NM MX 125 ccm Åpen. I MX-cupen har vi også utmerket oss med mange deltakere.
• Supercrossoppvisning på Flisa under Mart’n med 20 deltakere. Knallsuksess!
• Rolig på touring-/landeveissiden dette året. Vanlig aktivitet.
TOTALT 81 medlemmer. En økning på 14 medlemmer.

1990
• Vi er med på flere områder. Besøker ungdomsklubber, arrangerer løp i kretsens motocrosscup, MC-treff, deltakelse på Solør Mart’n og sist men ikke minst enduroløpet ”Haslemoslitet”. Dette ble for øvrig siste gangen vi arrangerte ”Haslemoslitet”.
• Nytt av året var supercrossoppvisning på Flisa Mart’n.
• Ellers så ble dette et litt roligere år.
TOTALT 67 medlemmer. En økning på 8 medlemmer.

1989
• Nå var det bare å bygge videre på det som var kommet i gang i 1988. Flere prosjekter og aktiviteter kom i gang.
– Treningsbane motocross på Våler VGS.
– Deltakelse på diverse ”Stands” / utstillinger.
– Profilering av klubben og vår aktivitet var i fokus.
– Kursaktivitet og forberedelser til motocrossløp og enduroløpet ”Haslemoslitet”
• Vi skaffet egne klubbtrøyer til motocrosskjørerne. Nå var det mye stolthet å spore.
• Medlemsavisa ”MC-Blekka” kom også ut for første gang.
• Som man forstår hvilte vi ikke på laurbærene.
• Formann (Roy) ble superverver til SMC (svenske søsterorganisasjon. til Norges MotorCykkelUnion – NMCU). Nestbeste totalt!
• ”Haslemoslitet” gikk sin gang med økende deltakelse. Nok en suksess.
TOTALT 59 medlemmer også i år. Stabilt!

1988
• Etter en nedtur på aktivitetene ble man i januar 1988 enig om å reorganisere klubben, skifte navn og melde oss inn i Norges Motorsykkelforbund (NMF).
• Som sagt så gjort.
• Solør Motorcykkelklubb (SMCK) så dagens lys og vi ble medlem av NMF i mai 1988.
• Nå fikk aktivitetene et skikkelig oppsving. Lisenskurs motocross, grunnkurs, og aktivitetslederkurs, samt stevnelederkurs motocross blir arrangert.
• Tett kontakt mot Forsvaret på Haslemoen om treningsbane.
• Ja, nå gikk alt veldig fort. Medlemsmøter kombinert med trening motocross i fleng.
• Touring- / landeveisgjengen kjørte sitt opplegg og var også med på den sportslige aktiviteten som funksjonærer.
• 24. september 1988 ble det første ENDURO SPECIAL-løpet i Norge arrangert på Haslemoen, og ”Haslemoslitet” ble en suksess.
• I Kretsmesterskapet i motocross ble Freddy Brennholt og Kjetil Sparby de to første vinnerne fra SMCK.
• Veldig mye skjedde dette første året! Tempoet var høyt fra første stund.
• En tragisk hendelse skjer på Heradsbygd. Klubbmedlemmet Rune Trønnes blir påkjørt av toget og dør av skadene han pådrar seg.
TOTALT 59 medlemmer.

1982 – 1987
• Det var mange MC-interesserte som mente at nå var tiden inne til å etablere en klubb i Solørområdet.
• Planene hadde vært på trappene i flere måneder, men den 10. desember 1982 ble Våler MC-Klubb offisielt / formelt etablert.
• Touring var hovedaktiviteten de første årene.
• Medlemstallet varierte noe, litt opp og litt ned. Vi kjørte tur, og tro det eller ei, TRAFIKKSIKKERHETEN stod faktisk i fokus fra første stund. Selvfølgelig var det wheelies og burning rett som det var, men på samlet tur var vi flinke.