Solør MCK tilbake på toppen som Norges beste roadracingklubb!

Antall førere fra Solør MCK som tok poeng i 2011: 51 (40) førere i moderne + 22 (15) førere i Classic!
Etter flere år med nedgang i antall deltakere/poengplukkere snudde Solør MCK trenden i 2010 og økte antallet deltakere. I 2011 fortsatte økningen med omlag 22 deltakere, hvor 20 av disse også tok poeng.

Totalt i 2011 oppnådde Solør MCK 2 648 poeng (3 046) med sine 73 førere (55), mens Borg MCK oppnådde totalt 2 076 poeng (3 211) med sine 60 førere (87).
Dette er altså poeng fra NM-, NC-, Åpen og NC i Classicklassene. Denne gangen var altså Solør MCK 572 poeng foran Borg MCK.

Det man ser fra 2011-sesongen er at SMCK har hatt en formidabel økning på førere, omlag 25 i tallet, mens BMCK har hatt en tilbakegang på 27 poengplukkere! Hvorfor denne store tilbakegangen?
Det som er helt klart er at det IKKE er klubbskifter da dette skjer i svært liten målestokk.
Classic Racing Club kom på 3. plass med sine 867 poeng (764) på 19 førere (17).


DELTAKELSEN I NM, NC og NC CLASSIC
Totalt har det deltatt 253 (235) førere fra 19 (25) norske klubber pluss 43 (84) svenske førere. Dette er en veldig stor tilbakegang fra 2010 hvor det var 84 førere fra både Danmark, Finland, Sverige og Estland.

Det som absolutt er mest bekymringsverdig er at det har deltatt kun 61 (84) førere i NM-klassene. Av disse er det bare 42 (53) norske førere. I tillegg var det da 19 (31) utenlandske førere.

I NC-klassene er det stort sett som i 2010. Der har det deltatt 161 førere (167), og av disse er det 135 (114) norske og 26 (53) utenlandske. Det positive her er at man ser en økning av norske deltakere, mens det er en tilbakegang i utenlandske førere.
Klasse Nasjonal har den beste deltakelsen med totalt 41 (44) norske førere i tillegg til 2 (3) utenlandske.

I Classic er det også en liten økning i antall deltakere. I 2011 har det deltatt 71 norske førere i MC-Avisa Norsk Classic Racing Cup mot 66 i 2010.

Alle tall i parentes er fra 2010-sesongen.


Solør MCK GRATULERER alle utøverne for innsatsen, og berømmer klubbens medlemmer/utøvere for den flotte oppslutningen både på løp og ikke minst på treningene.

Klubben ser frem til å fortsette den uhøytidelige kampen om å være beste poengplukkende klubb også i 2012, som da også er klubbens 30-årsjubileum. Da må vi i hvert fall være BEST!