Solør MCK inviterer til lisenskurs 2 i roadracing 2016!

Komplett invitasjon til lisenskurs 2 på Karlskoga Motorsatadion finner du på denne linken;
https://www.solormcklubb.no/vis.asp?hvilkenID=222&tabselect=arrinfo


Påmelding til lisenskurs 2 på Karlskoga Motorstadion gjør du på denne linken;
https://www.solormcklubb.no/vis_pamelding.asp?hvilkenID=132