Slut med svenska tävlingar på motorbanan


– Vi kan inte bedriva den verksamheten längre. Vi känner oss trakasserade av kommunen, säger Amab:s VD Kari Lehtimäki.

Efter årsskiftet är det slut med svenska tävlingar på Anderstorps motorbana. Det meddelar VD:n, efter att företaget blivit polisanmält av bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun.

Anledningen till anmälan är att det i området vid två tillfällen har uppmätts för höga ljudnivåer än vad som funnits tillstånd för, och dessutom att egenkontrollen varit bristfällig.

Kari Lehtimäki menar att kommunen motarbetar verksamheten, något som dementeras av miljöchefen i Gislaveds kommun.

– Det finns det ingen som vill att banan ska stängas. Jag har aldrig hört någon uttrycka något sådant. Men tillstånd ska följas, säger Lasse Arnesson.

Hentet fra: http://www.varnamonyheter.se/gislaveds-kommun/slut-med-svenska-tavlingar-pa-motorbanan#.Umgfv_l7KSo

Foto: Arkivbild http://www.varnamonyheter.se/