Setesdal Folkehøgskole – noe for deg?

Setesdal folkehøgskole er landets eneste folkehøgskole som har trial og motocross som linjefag. Vi er også en av svært få skoler som tar opp 16 åringer til et år på folkehøgskole. Dette er et friår – men ikke et år fri. Vi tilbyr læring på sosiale arenaer, læring om deg selv som menneske, læring om trial og motocross og ikke minst opplevelser for livet. De aller fleste sier at året på folkehøgskole var det beste i deres liv – tørr du la være å prøve :-)? Eller å ikke gi denne informasjonen videre til dem som kanskje kunne tenke seg å gå et år hos oss?

Vi sender ut denne informasjonen til klubber som trolig har trial og/eller motocross, og vi håper at du kan være så snill og sende denne informasjonen videre til deres medlemmer og kanskje henge opp vedlegget på klubben deres? Dersom dere har noen i klubben deres som går eller har gått hos oss, kanskje de kan inviteres på medlemsmøte eller årsmøte og fortelle om sine opplevelser?

Vi er en frilynt folkehøgskole, uten krav til pensum eller karakterer. Målet med året på folkehøgskole er å lære mer om seg selv og ulike sider ved livet. Kanskje ikke alle er klare for å gå videre på videregående eller høgskole og kunne tenke seg et år der man tenker på hva man skal videre? Da hadde vi vært evig takknemlig dersom nettopp du videreformidlet dette 🙂

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.


Med vennlig hilsen

Lene Dyrkorn
Rektor
Setesdal Folkehøgskole

Telefon: + 47 981 05 192
E-post: lene.dyrkorn@setesdal.fhs.no
Internett: www.setesdal.fhs.no