Saker til NMFs Motorsportkonferanse 8. – 9. november!

Saker til NMFs Motorsportkonferanse 8. – 9. november!

Da går det raskt mot sesongens oppsummeringsmøter for 2014 og koordinerings-/planleggingsmøter for 2015.

NMF avholder den tradisjonelle Motorsportkonferansen (MSK) i Tønsberg 8. – 9. november, og vi trenger innspill til saker som skal tas opp SNAREST.

Eventuelle saker skal fremmes til klubbens styre for behandling før innsendelse SNAREST og SENEST innen 7. oktober.

Frist for innsendelse av saker til MSK, samt påmelding er 10. oktober, så nå er det opp til dere å komme med innspill.

Kontaktperson er sekretæren på 990 42 580 eller e-post roy@solormcklubb.no

Bli med og løft norsk motorsport videre!


Styret Solør MCK