Saker til NMFs Motorsportkonferanse 16. – 17. november!

Frist for innsendelse av saker til MSK er 16. oktober, så nå er det opp til dere å komme med innspill.

Kontaktperson er sekretæren på 990 42 580 eller e-post roy@solormcklubb.no

Bli med og løft norsk motorsport videre!


Styret Solør MCK