Saker til grenmøte roadracing MSK – kommende helg!

Hei!

Av en eller annen grunn har innsendte saker til grenmøte roadracing på MSK kommende helg ikke kommet med på listen som er offentliggjort på NMF sine nettsider.

Solør MCK sine saksforslag ble innsendt til NMF fredag 11. oktober 2019, altså i god tid innen fristen!

Grenleder ble informert om dette den 30/10 både pr. telefon og e-post fra undertegnede.

Det er svært uheldig at dette ikke er offentliggjort, men håper at NMF SNAREST får ut dette sammen med de andre sakene, samt at det blir informert om at Solør MCK faktisk har overholdt fristen, men at det av eller annen grunn ikke har kommet med.

Vedlagt finner dere alle sakene som er innsendt fra klubbene, samt de sakene som Solør MCK også har sendt inn.

Innkomne forslag – MSK 2019 – roadracing

Forslag 1-4 – MSK 2019 – ROADRACING – Solør MCK