Saker til behandling på årsmøtet lørdag 5. februar 2011!

Saker til behandling på årsmøtet lørdag 5. februar 2011!

Ved fristens utløp den 12. januar 2011 var det ikke innkommet saker eller forslag til behandling under punkt 7 på sakslista. Ei heller forslag til endring av kontingenter for 2012 under pkt. 8.

Fra styret er det fremmet følgende sak til behandling under punkt 7:

Endring av vedtektene § 12 under punktet valg.

1. Utvide hovedstyre med ett styremedlem fra RC-gruppe, samt et varamedlem til styremedlem ungdomsrepresentant.
Styret blir da som følger:
– Formann
– Nestformann (Utdanningsansvarlig)
– Sekretær
– Kasserer
– Styremedlem (Asfaltgruppe)
– Styremedlem (Offroadgruppe)
– Styremedlem (RC-gruppe)
– Styremedlem (Ungdomsrepresentant)
– 1. Varamedlem og 2. varamedlem + varamedlem for Ungdomsrepresentant

2. Opprettelse av RC-gruppe som følger:
– Leder (fra hovedstyret – styremedlem)
– Medlem (asfaltaktiviteter)
– Medlem (offroadaktiviteter)
– Medlem (ungdomskontakt)
– Medlem (sekretær)

BEGRUNNELSE:
Våler Omegn RC-klubb som ble opprettet i 2009 ser seg ikke i stand til å drive sin aktivitet på en forsvarlig måte, og ønsker derfor å fusjonere med Solør MCK. I tillegg til samordnet klubbdrift har RC-klubben også sine aktiviteter på Haslemoen, og vil også kunne drive noen av sine aktiviteter på Vålerbanen.


Fra styret er det fremmet følgende sak til behandling under punkt 8:

INGEN endring av kontingent for 2012.

BEGRUNNELSE:
Styret kan ikke se noen god grunn til endring av medlemskontingent for 2012 til tross for at det ikke har vært endringer de siste fem årene.
SMCK har en forholdsvis rimelig kontingent som ikke skremmer nye medlemmer fra å komme med i klubben, og det skal ikke være kontingenten som skal være bærekraften i klubbens økonomi.