Saker til behandling på årsmøtet – lørdag 4. februar 2017!

Hei alle sammen!

Da er det kun en uke til ÅRSMØTE 2017 – PREMIEGALLA 2016 – ÅRSFEST på Heia Hotell i Våler med start av årsmøtet kl 16.00.

Iht. til klubbens lov / vedtekter §13 skal innmeldte saker være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før møtet.

Vedlagt ligger oversikt over innmeldte saker + forslag til Organisasjonsplan og Virksomhetsplan.

Alt dette ble utsendt pr. e-post til medlemmene lørdag formiddag.

HJERTELIG VELKOMMEN til en hyggelig aften på Heia Hotell.

Solør MCK v/ styret

Saker til behandling på ÅRSMØTET 2017

Organisasjonsplan – Solør MCK – 2017

Virksomhetsplan – Solør MCK – 2017