Saker til behandling på årsmøtet 9. februar 2013!

.
Fra styret er det en sak, og det er behandling av ny klubblov iht. skriv fra NIF etter Idrettstinget i 2011.
Linken til hele lovforslaget finner du nedenfor. Alt det nye er merket BLÅTT, mens det gamle er i SORT tekst.

https://www.solormcklubb.noimagesnyheterFilerNy-lov-SMCK.pdf


I tillegg skal LANGTIDSPLAN 2013 – 2016 (pkt. 9 på sakslista) behandles.
Her er strykningene merket GRÅTT med strek over tekst som strykes, mens ny tekst er merket RØDT.

https://www.solormcklubb.noimagesnyheterFilerForslag-LANGTIDSPLAN-SMCK2013-2016.pdf