Saker til årets Motorsportkonferanse – SNAREST!

NMFs lov sier følgende om motorsportkonferansen:
”Motorsportkonferanse avholdes innen utgangen av november hvert år. Forbundsstyret fastsetter hvilke oppgaver motorsportkonferansen skal ha. Beslutninger tatt på motorsportkonferansen har status som
rådgivende for forbundsstyre, seksjoner og grener. Forbundsstyre kan dele motorsportkonferansen opp i separate seksjonsvise særidrettskonferanser som også kan holdes på ulike tidspunkt. Grenmøtene kan finne kandidater til arbeidsgrupper i grenene og foreslå disse overfor seksjonsstyret som medlemmer i arbeidsgrupper i grene.

Klubbene kan fritt melde på deltakere til motorsportkonferansen, men forbundsstyret kan sette begrensninger for deltakelse. Alle deltakere har tale- og forslagsrett i henhold til godkjent forretningsorden.
Ved rådgivende avstemninger har klubber som er representert maksimalt 2 stemme i hvert av grenmøtene.

egionstyrene kan ha maksimalt 1 stemme i hvert av grenmøtene.
Forbundsstyret kan gi motorsportkonferansen i oppgave å velge medlemmene av arbeidsgrupper og eventuelle andre utvalg. Ved valg/avstemninger har klubber som er representert maksimalt 2 stemmer i hvert av grenmøtene. Fullmakter godkjennes ikke.

Forbundstinget 2003 vedtok følgende bestemmelse om reisefordeling: ”Reisefordeling i forbindelse
med Motorsportkonferansen skal gjelde for 1 person pr. gren. Dersom en klubb kun representerer en gren, gjelder fordelingen for inntil 2 pers. innen denne grenen”.

Møteinnsjekk fra kl. 09.00-10.00 lørdag med møtestart kl. 10.00 Det tas sikte på avslutning til lunsj søndag.
Detaljert program vil bli publisert straks dette foreligger.

Hotellbestilling – Møtepåmelding – Saksforslag:
All møtepåmelding og hotellbestilling vil foregå på www.nmfsport.no, hvor betaling må gjøres samtidig som påmelding. Innsendelse av saksforslag skal gå via NMF’s administrasjon og må foretas på egne skjemaer som finnes på våre nettsider under Infosenter -> Motorsportkonferansen.

Alle skjemaer skal sendes pr. e-post til nmf@nmfsport.no.
MERK; emnet i feltet må inneholde saksforslag msk2015 og navnet på grenen skjemaet skal behandles i. Filnavnet skal inneholde samme informasjon, må være i PDF eller wordformat og ikke overstige 15mb.

Frist for innsendelse av saksforslag: torsdag 8. oktober kl 23.59
Frist for møtepåmelding og hotellbestilling: torsdag 8. oktober kl 23.59
Både møtepåmelding og hotellbestilling er bindende.