Roadracing – Solør MCK på topp i Norge 11 ganger siden 2001!

Roadracing – Solør MCK på topp i Norge 11 ganger siden 2001!

Status 2001 – 2014

2014
– Jubelår nesten uten like! Suverent beste roadracingklubb!
Dette året hadde Solør MCK totalt 83 førere som deltok i statusløp (NM og NC). 55 (50) i moderne + 28 (22) førere i Classic! Dette var altså en god økning på 11 deltakere.
Solør MCK oppnådde 3145 poeng (3021) med sine 83 førere (72), mens Borg MCK klarte 2474 poeng (2962) med sine 82 førere (95). Igjen var det Classic Racing Club som tok tredjeplassen med 942 poeng (938) med sine 24 førere (19).
Gjennomsnittelig tok førerne fra Solør MCK 37,9 poeng (41,96) mot Borg MCK sine førere som tok 30,2 poeng (31,18).
Borg MCK var best sammenlagt i de moderne klassene, mens Solør MCK var suverent best i classic.

Tallene i parentes er fra 2013-sesongen.
_________________________________

2013
– Dette året hadde Solør MCK totalt 72 førere som deltok i statusløp (NM og NC). 50 (49) i moderne + 22 (21) førere i Classic! Dette var altså en bitte liten økning på 2 deltakere.
Solør MCK oppnådde 3021 poeng (2808) med sine 72 førere (70), mens Borg MCK klarte 2962 poeng (3443) med sine 95 førere (70). Nok en gang var det Classic Racing Club som tok tredjeplassen med 938 poeng (886) med sine 19 førere (19).
Gjennomsnittelig tok førerne fra Solør MCK 41,96 poeng (40,1) mot Borg MCK sine førere som tok 31,18 poeng (49,2).

Tallene i parentes er fra 2012-sesongen.
_________________________________

2012
– Dette året hadde Solør MCK 70 førere som har tok poeng; 49 (51) i moderne + 21 (22) førere i Classic! Dette var altså en bitte liten nedgang på 3 deltakere/poengplukkere.
Borg MCK klarte 3443 poeng (2076) med sine 70 førere (60) mens SMCK oppnådde 2808 poeng (2648) med sine 70 førere (73). Igjen var det Classic Racing Club som tok tredjeplassen med 886 poeng (867) med sine 19 førere (19).
Gjennomsnittelig tok førerne fra Solør MCK 40,1 poeng (36,3) mot Borg MCK sine førere som tok 49,2 poeng (34,6).

Tallene i parentes er fra 2011-sesongen.
_________________________________

2011
– Solør MCK har denne sesongen 73 førere som har tatt poeng; 51 (45) i moderne + 22 (15) førere i Classic! Totalt en økning på 13 deltakere/poengplukkere.
SMCK oppnådde 2648 poeng (3046) med sine 73 førere (60), mens Borg MCK klarte 2076 poeng (3211) med sine 60 førere (87). Også dette året var det Classic Racing Club som tok tredjeplassen med 867 poeng (764) med sine 19 førere (17).
Gjennomsnittelig tok førerne fra Solør MCK 36,3 poeng (55,4) mot Borg MCK sine førere som tok 34,6 poeng (36,9).

Tallene i parentes er fra 2010-sesongen.
_________________________________

2010
– Antall førere fra Solør MCK som tok poeng: 45 (31) førere i moderne + 15 (13) førere i Classic!
Etter flere år med nedgang i antall deltakere/poengplukkere snudde Solør MCK trenden i 2009 og 2010, og har hatt en økning i 2010 på 11 deltakere/poengplukkere totalt.
Borg MCK oppnådde totalt 3 211 poeng (2 624) med sine 87 førere (66), mens Solør MCK oppnådde 3 046 poeng (2 721) med sine 60 førere (44).
Classic Racing Club kom på 3. plass med sine 764 poeng (558) på 17 førere (18).

Etter åtte år på toppen ble Solør MCK i 2010 skjøvet ned på 2. plass totalt poengmessig alle grener i roadracing.
I sesongene fra og med 2003 til og med 2007 var SMCK suverent beste poengplukker alle roadracinggrener, men både i 2008 og 2009 har Borg MCK vært helt i ryggen, og i 2010 tok de altså steget forbi.

Vi får trøste oss med at i snitt tok førerne fra Solør MCK 55,4 poeng (61,65) mot Borg MCK sine førere som tok 36,91 poeng (39,80).

Tallene i parentes er fra 2009-sesongen.
_________________________________

2009:
– Antall førere fra Solør MCK som tok poeng: 31 (31) førere i moderne + 13 (8) førere i Classic!
Etter et år med stor nedgang i antall deltakere/poengplukkere i 2008, snudde Solør MCK trenden i 2009, og hadde en liten økning på 5 deltakere/poengplukkere totalt.

Også i 2009 klarte Solør MCK å bli den beste klubben poengmessig totalt alle grener i roadracing.
Det ble ingen klar seier slik det ble i sesongene fra 2003 til 2007, men for ÅTTENDE sesongen på rad blir SMCK altså den beste norske klubben med 94 poengs margin til Borg MCK (87)!

Solør MCK oppnådde 2 721 poeng (2 895) totalt (NM-, NC-, Åpen og Classicklassene). Det ble altså kun 94 (87) poeng foran nest beste klubb som var Borg MCK som oppnådde 2627 poeng på 62 førere, og 4 Classicførere (2808 / 55 / 6).
Oslo MK har hatt en kjempefremgang, og rykket opp til 3. plass med 1072 poeng på 10 førere i moderne klasser + 1 fører i Classic som tok poeng.

Tallene i parentes er fra 2008-sesongen.
_________________________________

2008:
– Antall førere fra Solør MCK som tok poeng: 31 førere i moderne + 8 førere i Classic!
Til tross for en nedgang på hele 19 poengplukkende førere i forhold til 2007, klarte SMCK også denne sesongen å bli beste norske klubb med et nødskrik! Solør MCK oppnådde 2895 poeng totalt (NM-, NC-, Åpne og Classicklassene). Dette var kun 87 poeng foran nest beste klubb som var Borg MCK (2808 poeng / 55 førere i moderne klasser + 6 fører i Classic som tok poeng), mens Classic Racing Club – CRC kom på 3. plass (1096 poeng / 3 førere i moderne klasser + 23 førere i Classic som tok poeng).
_________________________________

2007:
– Antall førere fra Solør MCK som tok poeng: 42 førere i moderne + 16 førere i Classic!
Denne sesongen var SMCK mer suveren enn noen gang! Faktisk var hadde SMCK samlet mer poeng enn nr. 2 og 3 til sammen! Solør MCK oppnådde 3392 poeng totalt (NM-, NC-, Åpne og Classicklassene). Totalt 1502 poeng foran nest beste klubb som var Borg MCK (1890 poeng / 48 førere i moderne klasser + 1 fører i Classic som tok poeng), mens Classic Racing Club – CRC kom på 3. plass (1270 poeng / 6 førere i moderne klasser + 30 førere i Classic som tok poeng).
_________________________________

2006:
– Antall førere fra Solør MCK som tok poeng: 25 førere i moderne + 15 førere i Classic!
Aldri har SMCK vært så suveren! Solør MCK oppnådde 2297,5 poeng totalt (NM-, NC-, Åpne og Classicklassene). 823,5 poeng foran nest beste klubb som var Borg MCK (1473 poeng / 54 førere i moderne klasser + 1 fører i Classic som tok poeng), mens Arctic Circle Motorsportklubb – ACM kom på 3. plass (1035 poeng / 13 førere i moderne klasser + 8 førere i Classic som tok poeng).
_________________________________

2005:
– Antall førere fra Solør MCK som tok poeng: 29 førere i moderne + 11 førere i Classic!
Best igjen! Solør MCK oppnådde 1897 poeng totalt (NM-, NC-, Åpne og Classicklassene). 510 poeng foran nest beste klubb som var Borg MCK (1387 poeng / 43 førere i moderne klasser + 1 fører i Classic som tok poeng), mens Arctic Circle Motorsportklubb – ACM kom på 3. plass (1297 poeng / 19 førere i moderne klasser + 14 førere i Classic som tok poeng).
_________________________________

2004:
– Antall førere fra Solør MCK som tok poeng: 34 førere i moderne + 14 førere i Classic!
For tredje gang på rad var SMCK best! Solør MCK oppnådde 1723 poeng totalt (NM-, NC-, Åpne og Classicklassene). 567 poeng foran nest beste klubb som var Borg MCK (1156 poeng / 43 poengplukkere), mens NMK Oslo kom på 3. plass (993 poeng / 14 førere i moderne klasser + 2 førere i Classic som tok poeng).
_________________________________

2003:
– Antall førere fra Solør MCK som tok poeng: 54!
Nytt jubelår! Solør MCK oppnådde 1947 poeng totalt (NM-, NC- og Åpne klasser). 416 poeng foran nest beste klubb som var NMK Oslo (1531 poeng / 31 poengplukkere), mens Borg MCK kom på 3. plass (1002 poeng / 40 poengplukkere)
_________________________________

2002:
– Antall førere fra Solør MCK som tok poeng: 45!
Solør MCK er for første gang best etter å ha oppnådde 1408 poeng totalt (NM-, NC- og Åpne klasser). 88 poeng foran nest beste klubb som var Borg MCK (1320 poeng / 47 poengplukkere), mens NMK Oslo kom på 3. plass (1273 poeng / 37 poengplukkere)
_________________________________

2001:
– Antall førere fra Solør MCK som tok poeng: 28!
Solør MCK oppnådde en 3. plass med sine 619 poeng totalt (NM-, NC- og Åpne klasser).
1. plass til NMK Oslo (2287 poeng / 68 poengplukkere), mens Borg MCK (1293 poeng / 40 poengplukkere) tok 2. plassen. Merk at her mangler vi totalliste for NM-klassen Superbike.
_________________________________

Dersom man kikker litt på utviklingen de siste årene ser man en negativ trend i nesten alle klubber med unntak at Solør MCK, Borg MCK og Classic Racing Club. Spesielt i disse tre klubbene, samt Arctic Circle Motorsportklubb er det ganske stabilt antall førere. I de øvrige klubbene har det vært laber aktivitet, men vi kan faktisk hos noen klubber se en positiv utvikling. Det er et lite lys i tunnelen.

Selv om SMCK-førere hvert år tar mye poeng svinger det litt opp og ned. Dersom vi ønsker å være BEST må det jobbes aktivt for å snu denne utviklingen slik at vi får økt rekrutteringen, og da spesielt i klassene Junior, Rookie 600 og Rookie 1000.

Uansett, i klubbens 32. år, er vi fortsatt blant de beste i Norge på roadracing! På de 13 siste årene har vi faktisk vært best sammenlagt hele 11 ganger!