Resymé fra MSK 2011 – motocross!

Resymé fra MSK 2011 – motocross!

Så er årets MSK over, og for å gi en kort oppsummering av hva MX-MSK ble enige om, nevner vi de sakene som skal til behandling i NMFs styre for MC-seksjon; – 3 ordinære NM-runder – 3 ordinære N-Cup runder – Innføring av ny klasse, 125cc 2-takt jr. – 1 NM-runde for damer

Det ble gitt en orientering om at det er oppnevnt en egen sikkerhets-kommisjon i Norden som skal vurdere tiltak etter alle de tragiske og alvorlige hendelsene som har skjedd i 2011. Blant de sakene som blir behandlet her, er nye baneforskrifter,og vurdere høyere aldersgrenser for 250cc 4-takt.

Dette betyr at det kan komme nye regler for vår klasse MX2 jr, og det er varslet høyere aldersgrense for de som skal kjøre denne klassen. Her er det ennå ikke bestemt noe, men vi fant det riktig å gi dette signalet videre til MX miljøet. Når en eventuell beslutning om dette tas, vil vi orientere ganske bredt om det.

Det var også en debatt om klassen MX1 skulle bli MX-Open, men en beslutning om dette er ikke tatt. Vi ba om at dette skulle legges ut for en høring på ulike nettfora, og at dette blir et tema på MSK 2012.

AMX la fram en innstilling om hvem som skal arrangere NM i 2012, og valget ble i rekkefølge; Elgane, Elverum, Lunner. Etter denne innstillingen var det ingen som tok ordet, og MSK var dermed enstemmige i sitt valg av arrangør for 2012.

2 personer ble framhevet og fikk applaus for sitt gode arbeid for MX-Norge. Det var Kenneth Pedersen som står bak www.motox.no og Sverre Grytnes som har vært en svært god ressursperson på mange områder for MX siden 1988.

Prisen for Årets arrangør gikk i år til Lunner Motorsport.

Harald Tufthaug
Grenleder MX